Notice: Undefined offset: 120 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 94
Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

Giáo án Tiếng việt 5
Kể chuyện :

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I- MỤC TIÊU
1. Rèn kĩ năng nói :
- HS kể lại được một câu chuyện đã đọc (hay đã nghe) có nội dung bảo vệ môi
trường; lời kể rõ ràng, ngắn gọn
- Hiểu và trao đổi được cùng bạn bè ý nghĩa câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận
xét lời kể của bạn.
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Một số truyện có nội dung bảo vệ môi trường ( GV và HS sưu tầm được )
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Bài cũ :
- Gọi 2 HS kể lại 1,2 đoạn hoặc tồn bộ câu - 2 HS lần lượt lên bảng thực hiện

chuyện Người đi săn và con nai .
yêu cầu. HS khác nhận xét.
- Nói điều em đã hiểu được qua câu chuyện.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới :
1- Giới thiệu bài : Trong tiết kể chuyện tuần Nghe
trước, các em đã được nghe cô kể câu
chuyện Người đi săn và con nai. Hôm
nay....
2- Hướng dẫn kể chuyện :
a)Hướng dẫn hs hiểu đề bài :
- Đọc đề bài

-1 hs đọc đề bài .

- Ghi đề bài lên bảng.
TaiLieu.VN

Page 1


- Gv gạch dưới cụm từ đã nghe, đã đọc
bảo vệ môi trường trong đề bài .
- Yêu cầu đọc phần gợi ý

-3 HS nối tiếp hau đọc gợi ý 1,2,3.
1 HS đọc thành tiếng đoạn văn
trong bài tập 1 tiết LTVC tuần 12
để nắm được các yếu tố bảo vệ môi
trường .
- HS nối tiếp nêu theo gợi ý.

+ Hãy giới thiệu tên câu chuyện các em
chọn kể ? Đó là chuyện gì ? Em đọc truyện
ấy trong sách báo nào ? Hoặc em nghe thấy
truyện ấy ở đâu ?
b) Thực hành kể chuyện trong nhóm, trao
đổi về ý nghĩa câu chuyện
- Gợi ý cho HS cách hoạt động nhóm :
+ Giới thiệu tên truyện.

-HS dựa vào gợi ý kể theo cặp, trao
đổi về ý nghĩa của câu chuyện .

+ Kể những chi tiết thể hiện rõ hành động
của nhân vật nhằm bào vệ môi trường.
+ Trao đổi về ý nghĩa của truyện.
c) Kể trước lớp

- HS thi KC trước lớp ; đối thoại
- Tổ chức cho HS thi kể, HS khác lắng nghe cùng các bạn về nội dung, ý nghĩa
để hỏi lại bạn về tình tiết nội dung, ý nghiõa câu chuyện.
câu chuyện.
- Nhận xét bạn có câu chuyện hay nhất, bạn - Cả lớp bình chọn câu chuyện hay
kể hấp dẫn nhất.
nhất, có ý nghĩa nhất, người kể
- Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm.
chuyện hấp dẫn nhất.
3- Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS học - Nghe
tốt.
- Chuẩn bị trước nội dung bài Kể chuyện

TaiLieu.VN

Page 2


được chứng kiến hoặc tham gia ; nhớ – kể
lại được một hành động dũng cảm bảo vệ
môi trường mà em đã thấy, một việc thuyết
trình em hoặc người xung quanh đã làm để
bảo vệ môi trừơng.

TaiLieu.VN

Page 3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×