Notice: Undefined offset: 120 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 94
Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài kể chuyện người đi săn và con nai - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài kể chuyện người đi săn và con nai

Giáo án Tiếng việt 5
Kể chuyện :

NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI

I- MỤC TIÊU
1. Rèn kĩ năng nói :
- Dựa vào lời kể của gv và tranh minh họa, hs biết kể lại từng đoạn trong câu
chuyện theo tranh minh họa và lời gợi ý dưới tranh, tưởng tượng và nêu được kết
thúc của câu chuyện một cách hợp lí.
- Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện : giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú
rừng .
2. Rèn kĩ năng nghe :
- Tập trung nghe thầy ( cô ) kể chuyện , nhớ chuyện .
- Chăm chú theo dõi bạn kể chuyện ; nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn, kể
tiếp được lời bạn.
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Tranh minh họa trong SGK.
- Nội dung truyện : Người đi săn và con nai
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :


Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Bài cũ :
- Gọi 2 HS kể chuyện về một lần đi thăm cảnh đẹp -2 HS (1 em nhãm B, 1 em
ở địa phương hoặc nơi khác.
nhãm A) kể chuyện về một
lần đi thăm cảnh đẹp ở địa
- Nhận xét, ghi điểm.
phương hoặc nơi khác.
2. Bài mới :
1- Giới thiệu bài :
Gv nêu mục đích, yêu cầu của tiết học .

- Nghe

2- GV kể chuyện : Giọng kể cần truyền cảm.
TaiLieu.VN

Page 1


- Gv chỉ kể 4 đoạn tương ứng với 4 tranh trong Sgk
. Bỏ lại đoạn 5 để hs tự phỏng đốn .
* Kể chuyện lần 1: giọng kể chậm rãi, diễn tả rõ lời -HS nghe .
nói từng nhân vật, bộc lộ cảm xúc ở những đoạn tả
cảnh thiên nhiên, tả vẻ đẹp của con nai, tâm trạng
người đi săn.
* Kể chuyện lần 2 : kết hợp chỉ tranh minh họa.
-HS quan sát tranh minh
họa, nghe kể chuyện.
3- Hướng dẫn kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu
chuyện
a) Kể trong nhóm : kể lại từng đoạn của câu - Nhóm 5, kể chuyện (mỗi
chuyện
em kể 1 đoạn chuyện).
- Từng em kể từng đoạn theo tranh, dự đốn kết -HS kể bằng lời của mình,
thúc của câu chuyện.
không quá phụ thụôc vào lời
kể của thầy cô.
- Kể lại tồn bộ câu chuyện theo kết thúc mà nhóm - Từng nhóm kể trong nhóm,
mình phỏng đốn.
sau đó kể trước lớp .
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV kể tiếp đoạn 5.

- Nghe

b)Kể tồn bộ câu chuyện và trao đổi về ý nghĩa câu
chuyện .
- Gọi HS tiếp nối nhau kể tồn bộ câu chuyện

-2 HS nhãm B kể từng đoạnä
- Gợi ý các câu hỏi để trao đổi ý nghĩa câu chuyện. câu chuyện ( trả lời câu hỏi
bạn đưa ra và nêu câu hỏi để
+ Người đi săn có bắn con nai không ?Vì sao ?
bạn trả lời). Nhằm rút ra ý
+ Tại sao dòng suối, cây trám khuyên người đi săn nghĩa chuyện.
đừng bắn con nai ?
+ Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì ?
- Nhận xét kể chuyện, ghi điểm cho HS.

- Nhận xét bạn kể chuyện
hay, bạn nêu câu hỏi thú vị.

3- Củng cố, dặn dò :
TaiLieu.VN

Page 2


+ Hãy nêu ý nghĩa câu chuyện ?

- 2 HS nhãm B nhắc laị ý
- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS, nhóm kể nghĩa câu chuyện.
chuyện hay.
- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- HS nghe và thực hiện.

- Chuẩn bị nội dung cho tiết KC tuần 12 : tìm và - HS
đọc kĩ một câu chuyện em đã được nghe, được
đọc có nội dung bảo vệ môi trường.

TaiLieu.VN

Page 3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×