Tải bản đầy đủ

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 11 bài chính tả nghe, viết luật bảo vệ môi trường

Bài giảng điện tử
MÔN: TIẾNG VIỆT 5

CHÍNH TẢ
Luật bảo vệ môi trường


BÀI CŨ
- Nhận

xét bài Giữa kỳ 1 .


CHÍNH TẢ

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Hoạt động 1: Nghe – viết


-Đọc đoạn văn:
“Luật bảo vệ môi trường”Luật Bảo vệ môi trường
Điều 3, khoản 3:
“Hoạt động bảo vệ môi trường” là hoạt động
giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng
ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng
phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy
thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác,
sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên;
bảo vệ đa dạng sinh học.

TaiLieu.VN


Luyện viết từ khó
ôâ nhiễm
suy thoái
cải thiện
tiết kiệm

TaiLieu.VN


Hoạt động 2: Làm bài tập


Bài 2 a/ Hãy tìm các từ ngữ có chứa các tiếng sau:

* lắm – nắm
* lấm – nấm
* lương– nương
* lửa – nửa


Bài 2 b/ Hãy tìm các từ ngữ có chứa các tiếng sau:

* trăn – trăng
* dân – dâng
* răn – răng
* lượn – lượng

TaiLieu.VN


Hoạt động 3: CỦNG CỐ

Nhận xét bài viết

TaiLieu.VN


Trò chơi
Em yêu tiếng Việt

-Tìm các từ láy âm đầu n.
-Tìm các từ gợi tả âm thanh có
âm cuối ng

TaiLieu.VN


Sửa lỗi, tập viết lại bài.
Chuẩn bị bài:Mùa thảo quả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×