Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu từ nhiều nghĩa

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NHIỀU NGHĨA
I. Mục đích yêu cầu:
-Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa, nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa.
-Phân biệt nghĩa gốc, chuyển nghĩa. Tìm VD về sự chuyển nghĩa của 1 số danh từ
chỉ bộ phận cơ thể người và động vật.
II .Đồ dùng dạy - học:
Tranh ảnh minh hoạ cho nghĩa của các từ
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Đặt 1 câu có sử dụng cặp từ đồng âm để phân biệt nghĩa của chúng
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hình thành khái niệm
GV giới thiệu tranh HS gọi tên bộ phận Lớp QS tranh-gọi tên
trong tranh cần chú giải
+bàn chân
-Em có NX gì về nghĩa của 2 từ +chân núi
“chân ”

- Tổ chức hoạt động nhóm
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

Thảo luận nhóm
+bàn chân :bộ phận cuối của cơ thể
(nghĩa gốc)
+chân núi :Phần dưới cùng của núi

GV:Vậy +1 từ có nhiều nghĩa,

Giống nhau: cùng nói về bộ phận cuối
+Từ nghĩa gốc có nghĩa của từ cùng của nó
thứ 2 Rút ra phần ghi nhớ SGK
Nhóm khác bổ sung
- Em hãy lấy 1VD
TaiLieu.VN

Page 1


HĐ3: Luyện tập thực hành

Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK

Bài 1:

……

Thảo luận nhóm
Gọi đại diện nhóm nêu kết quả
HS thảo luận .
đáp án:
+đôi mắt
Bài 2:

+đau chân

HS làm việc cá nhân

+ngoẹo đầu

Gọi HS đọc bài làm của mình
HĐ4 :củng cố ,dặn dò

VD:

-Nhắc lại nội dung ghi nhớ của tiết học

+cổ : cổ chai , cổ lọ , cổ áo, …

-NX tiết học

Lớp NX, sửa sai

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×