Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc tác phẩm của si le và tên phát xít

Giáo án Tiếng việt 5
Tập đọc
Tác phẩm của sin-le và tên phát-xít
I. Mục tiêu
1. Đọc thành tiếng
- Đọc đúng các tiếng có âm, vần và thanh điệu dễ lẫn do ảnh hưởng của phát
âm địa phương. Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các tiếng phiên âm nước ngoài.
- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể tự nhiên, nhẹ nhàng, pha chút châm
biếm; đọc đúng tính cách của nhân vật: cụ già điềm đạm thông minh hóm hỉnh; tên
phát xít hống hách, hợm hĩnh nhưng dốt nát, ngờ nghệch.
2. Đọc hiểu
- Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi cụ già người Pháp thông minh, biết
phân biệt người Đức với bọn phát xít Đức và dạy cho tên sĩ quan phát xít hống
hách một bài học nhẹ nhàng mà sâu cay.
II. Đồ dùng dạy - học
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK (phóng to).
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy

Hoạt động học


A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi hai HS đọc bài tập đọc Sự sụp đổ - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
của chế độ a-pác-thai và trả lời câu hỏi
về nội dung bài đọc.
- Nhận xét và cho điểm HS.
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV đưa ra bức tranh minh họa SGK - HS: Tranh vẽ trên một toa tàu, cụ già
TaiLieu.VN

Page 1


(phóng to), cho HS quan sát và yêu cầu cầm quyển sách đang giảng giải cho tên
cho biết tranh vẽ gì?
sĩ quan phát xít hiểu ra một điều gì đó.
- Để hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa cụ
già và tên phát xít chúng ta cùng học
bài Tác phẩm của Sin-le và tên phát xít.
- GV ghi tên bài lên bảng.

- HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu
bài
a) Luyện đọc đúng
- GV ghi bảng: Pa-ri, Hít-le, Sin-lơ, - HS luyện đọc cá nhân, đồng thanh
Vin-hem Ten, Mét–xi-na, Oóc-lê-ăng và những tiếng phiên âm nước ngoài.
luyện đọc cho HS.
- GV yêu cầu một HS đọc toàn bài.

- Một HS đọc bài . Cả lớp theo dõi đọc
thầm trong SGK.

- GV hướng dẫn HS chia đoạn.

- HS nhận biết các đoạn của bài:
* Đoạn 1: Từ đầu đến ... Chào ngài.
* Đoạn 2: Tiếp đến ... điềm đạm trả lời.
* Đoạn 3: Còn lại.

- GV gọi ba HS tiếp nối nhau đọc từng - Ba HS nối tiếp nhau đọc bài. Mỗi HS
đoạn của bài, GV chú ý sửa lỗi phát đọc một đoạn của bài.
âm, ngắt giọng cho từng HS (nếu có).
- GV có thể ghi bảng những từ ngữ HS - HS luyện đọc các tiếng GV ghi trên
hay phát âm sai để luyện phát âm cho bảng lớp .
HS.
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc bài lần 2.

- Ba HS đọc nối tiếp bài lần 2, mỗi HS
đọc một đoạn của bài. Cả lớp đọc thầm
theo dõi và nhận xét bạn đọc.

- GV yêu cầu một HS đọc các từ được - Một HS đọc to các từ được chú giải. Cả
TaiLieu.VN

Page 2


chú giải trong SGK.

lớp theo dõi trong SGK.

- GV hỏi HS nêu thêm những từ mà các
em chưa hiểu nghĩa, tổ chức cho các em
tự giải nghĩa cho nhau hoặc giải nghĩa
các từ mà các em không biết.

- HS có thể nêu thêm các từ mà các em
chưa hiểu nghĩa, các em có thể trao đổi
để giải nghĩa cho nhau hoặc nghe GV
giải nghĩa.

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Hai HS ngồi cùng bàn nối tiếp nhau đọc
từng đoạn của bài.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Ba HS nối tiếp đọc nhau đọc từng đoạn
của bài trước lớp.

- GV đọc diễn cảm bài văn.

- HS theo dõi giọng đọc của GV.

b) Tìm hiểu bài
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và - HS đọc thầm và trả lời: Tên sĩ quan
hỏi: Tên sĩ quan phát xít Đức khi bước Đức bước vào toa tàu, giơ thẳng tay, hô
vào toa tàu đã làm gì?
to: Hít-le muôn năm!
- GV giảng giải: Bọn phát xít Đức rất - HS lắng nghe.
cuồng tín, sùng bái Hít-le, chúng lấy lời
tung hô thủ lĩnh làm lời chào trong
quân đội. Tên phát xít này còn cuồng
tín hơn, hắn chào ngay cả khi đi đường.
Đối với những người có mặt trong toa
tàu lúc ấy , thì cử chỉ và lời hô của tên
sĩ quan phát xít là quá bất ngờ và ngầm
cho đó là một cử chỉ hài hước, lố bịch,
đáng khinh!
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2, trao đổi
theo nhóm đôi trả lời câu hỏi: Vì sao
tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với
ông cụ người Pháp?

TaiLieu.VN

- Tên sĩ quan phát xít bực tức vì: Cụ già
đáp lại lời hô cuồng nhiệt của hắn lời
chào một cách lạnh lùng. Hắn càng bực
hơn khi nhận ra ông cụ biết tiếng Đức
thành thạo (đến mức đọc được truyện của
nhà văn Đức) nhưng không đáp lời hắn
bằng tiếng Đức.
Page 3


- Vì sao ông cụ không đáp lời tên sĩ - HS trả lời:
quan phát xít bằng tiếng Đức?
+ Ông cụ ghét bọn phát xít hống hách
xâm lược.
+ Cụ tế nhị bộc lộ thái độ bất bình với lời
chào hợm hĩnh của tên phát xít.
- Nhà văn Đức Sin-le được ông cụ - Ông cụ người Pháp đánh giá Sin-lơ là
người Pháp đánh giá như thế nào?
nhà văn quốc tế.
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3, cả lớp - HS thực hiện yêu cầu của GV, sau đó
theo dõi trao đổi theo nhóm trả lời câu trả lời:
hỏi: Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện + Sin-lơ xem các người là kẻ cướp.
ngụ ý gì?
+ Sin-lơ viết vở kẻ cướp tặng cho các
người.
+ Các người không xứng đáng với Sinlơ.
- GV nói thêm: vở kịch của Sin-lơ là - HS lắng nghe.
"Những tên cướp" . Đó là một sự thật
rành rành hiển nhiên. Nhưng câu trả lời
ấy trong hoàn cảnh đối thoại lại ám chỉ:
bọn phát xít Đức là lũ kẻ cướp! Đó là
một cú đánh thâm hiểm chết người, kẻ
bị hạ nhục cay cú nhưng không thể bắt
bẻ được.
- Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm đôi
trả lời câu hỏi: Em hiểu ông cụ có thái
độ đối với người Đức và tiếng Đức như
thế nào?

- HS trao đổi trong nhóm, trả lời: Ông cụ
am hiểu tiếng Đức, yêu những người
Đức chân chính, nhưng rất căm ghét và
khinh bỉ bọn phát xít, vì chúng đang giày
xéo nước Pháp, chúng đang gây ra chiến
tranh thế giới lần thứ 2.

c) Luyện đọc diễn cảm
- Gọi ba HS đọc nối tiếp từng đoạn của - Ba HS đọc nối tiếp diễn cảm ba đoạn
bài. Yêu cầu cả lớp theo dõi bạn đọc.
của bài. Cả lớp theo dõi bạn đọc.
TaiLieu.VN

Page 4


- GV hướng dẫn HS nhận xét để xác lập - HS nhận xét, xác lập được giọng đọc
kĩ thuật giọng đọc của bài.
của bài: Giọng người dẫn chuyện tự
nhiên nhấn giọng vào những từ ngữ diễn
tả thái độ của các nhân vật. Đọc phân
biệt các lời đối thoại, thể hiện rõ tính
cách của từng nhân vật: cụ già điềm đạm,
thông minh, hóm hỉnh; tên sĩ quan phát
xít hống hách hợm hĩnh nhưng dốt nát.
Lời thoại cuối cùng (đọc hạ giọng, kéo
dài giọng, ngưng một chút trước tiếng
vở, nhấn giọng hai tiếng kẻ cướp) thể
hiện ngụ ý hóm hỉnh, sâu cay của ông cụ.
- GV treo bảng phụ có ghi câu hội thoại - Một vài HS luyện đọc câu hội thoại.
và luyện đọc cho HS.
Có chứ. Sin-le đã dành cho các ngài
vở / Kẻ cướp
- Yêu cầu HS luyện phân vai theo nhóm - HS luyện đọc phân vai theo nhóm. HS1
ba.
vai người dẫn chuyện, HS2 vai ông cụ,
HS3 vai tên sĩ quan phát xít.
- Tổ chức hai nhóm HS đọc trước lớp.

- Hai nhóm HS đọc nối tiếp bài trước
lớp. Cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.

- GV nhận xét cho điểm từng HS.
3. Củng cố, dặn dò
- Nội dung câu chuyện nói về điều gì?

TaiLieu.VN

- Tên sĩ quan phát xít hống hách bị một
cụ già cho một bài học nhẹ nhàng mà sâu
cay.

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×