Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng việt 4
KỂ CHUYỆN:
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I/ Mục tiêu :
1, Rèn kỹ năng nói :
- HS kể được câu chuyện về một hoạt động mình đã tham gia để góp phần giữ xóm
làng (đường phố, trường học) xanh, sạch đẹp. Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa
câu chuyện.
- Lời kể tự nhiên, chân thực, có thể kết hợp lời nói với cử chỉ điệu bộ.
2, Rèn kỹ năng nghe : lắng nghe bạn kể, nhận xét lời bạn kể.
II/ Đồ dùng dạy học :
- Tranh, ảnh thiếu nhi tham gia gìn giữ môi trường xanh sạch, đẹp.
- Bảng lớp viết đề tài, bảng phụ viết dàn ý của bài văn kể.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.
1, Kiểm tra bài cũ.5’

- 1 hs kể câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc ca ngợi
cái đẹp, cái hay, phẩn ánh cuộc đấu tranh giữa cái
cái đẹp với cái xấu, cái thiện với cái ác.

2, Dạy bài mới.28’

a. Tìm hiểu yêu cầu bài.
- Viết đề bài lên bảng lớp, gạch chân
những từ ngữ quan trọng.

- HS đọc yêu cầu đề bài.
- 3 hs nối tiếp nhau đọc các gợi ý 1, 2, 3.
- HS kể gương người thực, việc thực.


- HD học sinh thực hiện yêu cầu.
b. Thực hành kể chuyện.
- T hướng dẫn trên bảng phụ ghi tóm tắt
dàn ý bài kể chuyện.

- HS kể trong nhóm 2.

- Lưu ý hs kể chuyện có mở đầu, diễn biến
và kết thúc.
- Tổ chức cho hs thi kể trước lớp.
- HD nhận xét về ý nghĩa, nội dung.
3. Củng cố dặn dò :2’
- Nhận xét tiết học.
- Dặn hs về nhà viết lại nội dung câu
chuyện vừa kể trước lớp.

- HS thi kể trước lớp và nêu nội dung, ý nghĩa câu
chuyện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×