Tải bản đầy đủ

Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm comfortKHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA
NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN
PHẨM COMFORT
MÔN:MARKETING
GIẢNG VIÊN: PHẠM VIỆT HÙNG
Design by: Nguyễn Thị Hải Âu _Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Lê Thị Anh _Trần Lê Minh Ngọc
Lê Thị Ngọc Anh_Võ Thị Sáu
Biện Thị Phương Thuý_Tô Thị Nhàng
Huỳnh Thị Như Nhi_Võ Thị Ánh Tuyết
Tiêu Thị Tường My_Phạm Thị Thuỳ Thu
Phan Thị Hồng Quyên_Nguyễn Thị Ánh Linh
Nguyễn Thị Xuân Trang_ Mai Thị Lệ Kiên
NHÓM : THIÊN THẦN BÉ NHỎ


LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
Chúng tôi thực hiện cuộc khảo sát về thị hiếu của người tiêu dùng
về sản phẩm comfort để đánh giá sức cạnh tranh giữa nước xả vải

comfort với các loại khác trên thị trường.Nhằm định hướng đúng cho
mục tiêu cùng phát triển bên vững trên thị trường của sản phẩm
comfort.
Khảo sát thị trường cũng là cách để năm bắt kịp thời thị
hiếu của người tiêu dùng đối với cac laọi nước xả vải. Để từ đó
chúng tôi nắm bắt xu hướng để ra sản phẩm mới.


MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
 Nắm rõ được mối quan hệ tương tác giữa sản
phẩm comfort với người tiêu dùng .
-Định hướng phát triển cho comfort trên thị trường.
-Sản xuất sản phẩm comfort phù hợp với thị hiếu
người tiêu dùng.


Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Tạo mối quan hệ thân thiết giữa khách hàng với sản
phẩm comfort.

Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giúp sản phẩm comfort phát triển mạnh hơn,mở
rộng được thị trường.

Tạo ra được sản phẩm comfort thu hút người tiêu
dùng sử dụng.

Sản xuất ra đa dạng va phong phú các loại sản
phẩm.


PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Phỏng vấn bằng câu hỏi trực tiếp với người
tiêu dùng.
Vì đây là cuộc khảo sát của sinh viên nhằm
phục vụ cho môn học của mình.
Phỏng vấn bằng câu hỏi sẽ thu hút được
nhiều ý kiến thực tế hơn.


Chia theo nhóm để thực hiện phỏng vấn
khách hàng tại các điểm bán lẻ, chợ và siêu
thị.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×