Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập miêu tả đồ vật

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
I. Mục tiêu:


Viết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kếtVăn viết chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo, thể hiện được tình cảm của

bài.

mình với đồ chơi đó.
II. Đồ dùng dạy học:
 HS chuẩn bị dàn ý tiết trước.
III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy
1. Ổn định.


Hoạt động của trò
- HS hát

2.Kiểm tra bài cũ.
- Gọi 2 HS đọc bài giới thiệu về lễ hội hoặc trò - HS thực hiện yêu cầu.
chơi của địa phương mình.
- Nhận xét và cho điểm HS.
2. Dạy- học bài mới
a) Giới thiệu bài
- Những tiết học trước các em đã tập quan sát đồ - Lắng nghe.
chơi, lập dàn ý tả đồ chơi. Hôm nay các em sẽ viết


bài văn miêu tả đồ vật hoàn chỉnh.
b) Hướng dẫn viết bài
* Tìm hiểu bài
- Gọi HS đọc đề bài.
- Gọi HS đọc gợi ý.

-1 HS đọc thành tiếng.

- Gọi HS đọc lại dàn ý của mình.

-1 HS đọc thành tiếng.

* Xây dựng dàn ý

- 2 HS đọc dàn ý.

+ Em chọn cách mở bài nào? Đọc mở bài của em.
+ 2 HS trình bày: mở bài trực tiếp và
- Gọi HS đọc phần thân bài của mình.

mở bài gián tiếp.

+ Em chọn kết bài theo hướng nào? Hãy đọc phần -1 HS đọc
kết bài của em.

+ 2 HS trình bày: kết bài mở rộng,

c) Viết bài

kết bài không mở rộng.

- HS tự viết bài vào vở.
- GV thu, chấm một số bài và nêu nhận xét chung.
4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét chung về bài làm của HS.
- Dặn HS nào cảm thấy bài của mình chưa tốt thì
về nhà viết lại và nộp vào tiết học sau.
- Chuẩn bị bài Đoạn văn trong bài văn miêu tả
đồ vật.
- Nhận xét tiết học.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×