Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài chính tả nghe viết kéo co, phân biệt rdgl

Giáo án Tiếng việt 4
CHÍNH TẢ(n-v)
KÉO CO
I, Mục tiêu:
- Nghe-viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài Kéo co.
- Tìm và viết đúng những tiếng có âm, vần dễ lẫn (r/d/gi, ât/âc) đúng với nghĩa đã
cho.
II, Đồ dùng dạy học:
- Giấy A4 đề làm bài tập 2.
III, Các hoạt động dạy học:
1, Kiểm tra bài cũ:5’
- Tìm đọc 5-6 từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng

- Hs tìm và nêu.

tr/ch?
- Nhận xét.
2, Dạy học bài mới:28’
a, Giới thiệu bài:
b, Hướng dẫn học sinh nghe – viết:
- Gv đọc đoạn viết.


- Hs nghe đoạn viết.

- Gv lưu ý hs cách trình bày bài, cách viết tên

- Hs đọc lại đoạn viết.

riêng, những từ dễ viết sai.

- Hs luyện viết các tên riêng, các từ dễ viết
sai, lẫn.


- Gv đọc cho hs viết bài.

- Hs nghe đọc – viết bài.

- Thu một số bài, chấm, nhận xét, chữa lỗi.

- Hs chữa lỗi trong bài của mình.

c, Hướng dẫn luyện tập.
Bài 2a: Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có

- Hs nêu yêu cầu của bài.

các âm đầu là r/d/gi có nghĩa (như đã cho)

- Hs làm bài:

- Tổ chức cho hs làm bài.

+ Các từ ngữ: nhảy dây, mưa rơi, giao bóng

- Chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

(bóng bàn, bóng chuyền)

3, Củng cố, dặn dò:2’
- Luyện viết thêm ở nhà.
- Chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×