Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài tập làm văn thế nào là miêu tả

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP LÀM VĂN
THẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ?
I/ Mục đích - yêu cầu:
1. Hiểu được thế nào là miêu tả
2. Bước đầu viết được một đoạn văn miêu tả.
II. Đồ dùng dạy - học:
- G: SGK.
- HS: VBT, vở ô li
III. Các hoạt động dạy – học:

Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:

Các thức tiến hành
(5’)

-G: nêu yêu cầu.

- Kể lại 1 câu chuyện theo 1 trong 4 đề tài


- H: kể

(BT2) ở tiết TLV trước.

- H +G: nhận xét, đánh giá

(1H)

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài

(2’)

2. Nhận xét.

(12’)

- G: giới thiệu-ghi bảng.

- Bài 1: Đoạn văn sau miêu tả những sự

- H: đọc yêu cầu nội dung bài

vật nào?

lớp đọc thầm- phát biểu ý kiến
- H+G: Nhận xét.

(2H)


- Bài 2: Viết vào vở những điều em hình

- H: Đọc yêu cầu của bài.

dung được về các sự vật...

- Phát biểu cho các nhóm.
- H: Thảo luận theo nhóm.

(1H)

(4N)

Đại diện trình bày kết quả.
- H+G: nhận xét, chốt lời giải đúng.
- H: Đọc lại bảng kếtquả đúng
- Bài 3: Qua những nét miêu tả trên, em
thấy tác giả đã quan sát sự vật bằng những
giác quan nào?

- H: Đọc yêu cầu của bài
- G: Gợi ý
- H: Trả lời.

(3H)

- H+G: nhận xét, chốt ý.

* Ghi nhớ: (SGK-tr.140)
3. Hướng dẫn luyện tập.

(1H)

18p

- H: đọc

(3H)

- Bài 1: Tìm những câu văn miêu tả trong
- H: đọc yêu cầu.

truyện “ Chú Đất Nung”

(1H)

Lớp đọc thầm bài- làm vào vở.
- G: phát biểu cho 3H
- H: trình bày phiếu
- Bài 2: Em thích những hình ảnh nào

- H+G: Nhận xét.

trong đoạn trích dưới đây? Viết lại 1,2

- H: Đọc yêu câu của bài.

miêu tả...

- G: gợi ý
- H: làm vào vở- nêu miệng

4. Củng cố, dặn dò.

3p

- H+G: nhận xét.

(3H)

(1H)

(3H)


- “Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật”
- G: Nhận xét tiết học. Dặn dò H.
- H: Chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×