Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài tập làm văn trả bài văn kể chuyện

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP LÀM VĂN
TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
I.Mục đích yêu cầu:
- Hiểu được nhận xét chung của cô giáo( thầy giáo) về kết quả viết bài văn kể
chuyện của lớp( tiết TLV tuần 12) để liên hệ với bài làm của mình.
- Biết tham gia sửa lỗi chung và tự sửa lỗi trong bài viết của mình.
II.Đồ dùng dạy – học:
- G: Bảng phụ ghi trước 1 số lỗi HS thường mắc( dùng từ, đặt câu)
- H: Chuẩn bị trước bài.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:

Cách thức tiến hành
5P

G: Nêu yêu cầu
H: Đọc (2H)

B.Bài mới:


H+G: Nhận xét, đánh giá

1,Giới thiệu bài:

(2P)

2,Nội dung

(28P)

G: Giới thiệu – ghi bảng

a)Nhận xét nội dung bài làm của
HS:

H: Đọc đề bài, phát biểu yêu cầu của đề
G: Nhận xét chung về ưu điểm, khuyết
điểm...


G: Nêu tên HS viết bài đúng yêu cầu ...
- Trả bài cho HS

H: Đọc thầm bài viết của mình và lời phê
của GV

b) HD học sinh chữa bài

G: Giúp HS nhận ra lỗi và cách chữa
H: Đổi bài theo cặp, kiểm tra sửa lỗi cho
nhau
G: Đọc 1 số bài viết tốt để HS nghe và
cảm nhận.

H: Trao đổi tìm ra cái hay trong bài văn
H: Tự chọn đoạn văn cần viết lại
c) Viết lại 1 đoạn trong bài

G: Quan sát, uốn nắn
H: Đọc và so sánh đoạn viết cũ và đoạn
viết mới.
H+G: Nhận xét, chốt lại

G: Nhận xét giờ học
H:Chuẩn bị bài học sau: Ôn tập văn kể
4,Củng cố – dặn dò:

(5P)

chuyệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×