Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài tập làm văn ôn tập văn kể chuyện

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP LÀM VĂN:
ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN
I. Mục tiêu
1. Thông qua luyện tập, HS củng cố những hiểu biết về một số đặc điểm của văn
kể chuyện
2. Kể một câu chuyện theo đề tài cho trước. Trao đổi được với các bạn về nhân vật,
tính cách nhân vật, ý nghĩa câu chuyện, kiểu mở bài và kết thúc câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ ghi tóm tắt một số kiến thức về văn kể chuyện.
III. Các hoạt động dạy học
1.Giới thiệu bài- ghi đầu bài.2’
2. Hướng dẫn ôn tập. 31’
Bài tập 1:

- Hai HS đọc yêu cầu của bài

- GV yêu cầu HS phát biểu ý kiến

- Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ phát biểu


GV nhân xét, chốt lại lời giải đúng:

ý kiến - HS nhận xét

- Đề 1:…( thuộc loại văn kể chuyện)
- Đề 2: :…( thuộc loại văn viết thư)
- Đề 3: :…( thuộc loại văn miêu tả)
- Đề 2 là văn kể chuyện vì ( khác với
các đề 1 và 3)- khi làm đề này, HS
phải kể một câu chuyện có nhân vật,


cốt chuyện, ý nghĩa… Nhân vật này
là tấm gương rèn

luyện thân thể…
Bài 2, 3:

- 2 HS đọc yêu cầu của bài tập 2, 3

- GV yêu cầu HS trình bày

- Một số HS nói đề tài câu chuyện của
mình chọn kể.
- HS viết nhanh dàn ý câu chuyện

- GV quan sát, uốn nắn

- Từng cặp HS thực hành KC, trao đổi về
câu chuyện vừa kể theo yêu cầu của bài
tập 3
- HS thi kể chuyện trước lớp

- GV treo bảng phụ viết sẵn bảng
tóm tắt
3. Củng cố – Dặn dò 2’
- Về nhà tóm tắt những kiến thức về
văn kể chuyện để ghi nhớ.
* Nhân xét tiết học

- Chú ýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×