Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài tập đọc có chí thì nên

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP ĐỌC
CÓ CHÍ THÌ NÊN
I. Mục tiêu:
1. Đọc thành tiếng:
-Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn: hãy lo bền chí, đã đan, sóng cả, rã,…
-Đọc trôi chảy rõ ràng, rành mạch từng câu tục ngữ.
-Đọc các câu tục ngữ thể hiện giọng khuyên có tình có lí.
2. Đọc - hiểu:
-Hiểu ý nghĩa các câu tục ngữ: Khẳng định có ý chí thì nhất định thành công,
khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn, khuyên người ta không nản chí khi
gặp khó khăn.
-Hiểu nghĩa các từ ngữ: nên, lành, lận, ke.
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 108, SGK phóng to.
-Khổ giấy lớn kẻ sẵn bảng sau và bút dạ.
III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò


1. KTBC:
-Gọi 2 HS nối tiếp nhau đọc truyện Ông Trạng -HS lên bảng thực hiện yêu cầu.


thả diều và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
-Gọi 1 HS đọc toàn bài và nêu đại ý của bài.
-Nhận xét và cho điểm từng HS .
2. Bài mới:
a.Giới thiệu bài:
Treo tranh minh hoạ. Bức tranh vẽ cảnh một
người phụ nữ đang chèo thuyền giữa bốn bề -Lắng nghe.
sông nước, gió to, sóng lớn, trong cuộc sống,
muốn đạt được điều mình mong muốn chúng ta
phải có ý chí, nghị lực, không được nản lòng.
Những câu tục ngữ hôm nay muốn khuyên
chúng ta điều đó.
b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
* Luyện đọc:
-Gọi HS tiếp nối nhau đọc từng câu tục ngữ (3 - 1em đọc cả bài
lượt HS đọc). GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu tục ngữ.
cho từng HS.
-Chú ý các câu tục ngữ:
Ai ơi đã quyết thi hành
Đã đau/ thì lận tròn vành mới thôi
Người có chí thì nên
Nhà có nền thì vững
-Gọi HS đọc toàn bài.


-Gọi HS đọc phần chú giải.
-GV đọc mẫu. Chú ý giọng đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

*Các câu tục ngữ có giọng rõ ràng, nhẹ nhàng,
thể hiện lời khuyên chí tình.
*Nhấn giọng ở các từ ngữ: mài sắt, nên kim,
lận tròn vành, keo này, bày, chí, nền, bền, vững,
bền chí, dù ai, mặc ai, sóng cả, rã tay chèo, thất
bại, thành công,…
* Tìm hiểu bài:
-Yêu cầu HS đọc thầm trao đổi và trả lời câu -Đọc thầm, trao đổi.
hỏi.

-1 HS đọc thành tiếng.

-Gọi HS đọc câu hỏi 1.

-Thảo luận trình bày vào phiếu.

-Phát phiếu và bút dạ cho nhóm 4 HS .

-Dán phiếu lên bảng và đọc phiếu.

-Gọi 2 nhóm dán phiếu lên bảng và cử đại diện
trình bày.

-Nhận xét bổ sung để có phiếu đúng.

-Gọi các nhóm khác nhận xét bổ sung.
-Kết luận lời giải đúng.

Khẳng định rằng có ý chí Khuyên người ta giữ vững Khuyên người ta không
thì nhất định sẽ thành mục tiêu đã chọn

nản lòng khi gặp khó

công

khăn.

1. Có công mài sắt có 2. Ai ơi đã quyết
ngày nên kim….

hành…

thi 3. Thua keo này, bày keo4. Người có chí thì nên…

5. Hãy lo bền chí câu 6. Chớ thấy sóng cả mà
cua….

rã…
7. Thất bại là mẹ…

-Gọi HS đọc câu hỏi 2. HS trao đổi và trả lời -1 HS đọc thành tiếng. 2 HS ngồi cùng
câu hỏi.

bàn và trả lời câu hỏi.

-Gọi HS trả lời.

-Phát biểu và lấy ví dụ theo ý của mình.
a) Ngắn gọn chỉ bằng 1 câu.
b) Có hình ảnh: Gợi cho em hình ảnh
người làm việc như vậy sẽ thành công..
c) Có vần điệu.
-Lắng nghe.

- Gv: Cách diễn đạt của câu tục ngữ thật dễ nhớ
dễ hiểu vì:
+Ngắn gọn, ít chữ (chỉ bằng 1 câu)

-Có công mài sắt có ngày nên kim.

+Có vần có nhịp cân đối cụ thể:

-Ai ơi đã quyết thì hành/
Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.!
-Thua keo này/ bày keo khác.
-Người có chí thì nên/
Nhà có nền thì vững.
-Hãy lo bền chí câu cua/


Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai.
-Chớ thấy sóng cả/ mà rã tay chéo.
-Thất bại là mẹ thành công.
*Người kiên nhẫn mài sắt mà nên kim.
*Có hình ảnh.

*Người đan lát quyết làm cho sản phẩm
tròn vành.
*Người kiên trì câu cua.
*Người chèo thuyền không lơi tay chèo
giữa sóng to gió lớn.
+HS phải rèn luyện ý chí vượt khó, cố
gắng vươn lên trong học tập, cuộc sống,

+Theo em, HS phải rèn luyện ý chí gì? Lấy ví vượt qua những khó khăn gia đình, bản
dụ về biểu hiện một HS không có ý chí.
thân.
+Những biểu hiện của HS không có ý
chí:
*Gặp bài khó là không chịu suy nghĩ để
làm bài.
*Thích xem phim là đi xem không học
bài.
*Trời rét không muốn chui ra khỏi chăn
để đi học.
*Hơi bị bệnh là muốn nghỉ học ngay.
*Bị điểm kém là chán học.


*Gia đình có chuyện không may là ngại
không muốn đi học.
-Các câu tục ngữ khuyên chúng ta điều gì?

-Các câu tục ngữ khuyên chúng ta giữ
vững mục tiêu đã chọn không nản lòng
khi gặp khó khăn và khẳng định: có ý
chí thì nhất định thành công.

-Ghi nội dung chính của bài.
* Đọc diễn cảm và học thuộc lòng:

-2 HS nhắc lại.
-4 HS ngồi hai bàn trên dưới luyện đọc,

-Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng và đọc thuộc học thuộc lòng, khi 1 HS đọc thì các bạn
lòng theo nhóm. GV đi giúp đỡ từng nhóm.

lắng nghe, nhẩm theo và sửa lỗi cho bạn.
-Mỗi HS học thuộc lòng một câu tục

-Gọi HS đọc thuộc lòng từng câu theo hình thức ngữ theo đúng vị trí của nình.
hàng ngang.
-Tổ chức cho HS thi đọc cả bài.
-Nhận xét về giọng đọc và cho điểm từng HS.
3. Củng cố – dặn dò:
-Hỏi: +Em hiểu các câu tục ngữ trong bài muốn
nói lên điều gì?
-Dặn HS về nhà học thuộc lòng 7 câu tục ngữ.
-Nhận xét tiết học.

- 5 HS đọc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×