Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài tập làm văn luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP LÀM VĂN:
LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN
I. Mục đích yêu cầu
- Xác định được mục đích trao đổi, vai trong trao đổi.
- Lập được dàn ý ( nội dung ) của bài trao đổi mục đích.
- Trao đổi cùng bạn đóng vai.
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ viết sẵn đề bài Tập làm văn
III. Các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ : 5’
- Đọc lại bài văn đã được chuyển

- 2 HS trình bày

thể từ trích đoạn của vở kịch Yết
Kiêu ( về nhà các em đã viết vào vở
)
2. Dạy bài mới: 30’
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS phân tích đề bài

- GV gạch :Em có nguyện vọng học
thêm một môn năng khiếu( hoạ,
nhạc, võ thuật... ). Trước khi nói với
bố mẹ, em muốn trao đổi với anh

- 1 HS đọc thành tiếng - Cả lớp đọc thầm đề
bài, tìm những từ ngữ quan trọng


( chị) hiểu và ủng hộ nguyện vọng
của em.
Hãy cùng bạn đóng vai em và
anh(chị) để thực hiện cuộc trao đổi.

- 3 HS tiếp nối nhau đọc các gợi ý1, 2, 3

c.Xác định mục đích trao đổi, hình
dung những câu hỏi sẽ có
+ Nội dung trao đổi là gì?

- Trao đổi về nguyện vọng muốn học thêm
một môn năng khiếu của em
- Anh hoặc chị của em

+ Đối tượng trao đổi là ai?

+ Mục đích trao đổi để làm gì?

- Làm cho anh chị hiểu rõ nguyện vọng của
em....

+ Hình thức thực hiện cuộc trao đổi

- Em và bạn trao đổi. Bạn đóng vai anh

là gì?

hoặc chị của em

- Em chọn nguyện vọng học thêm

- HS phát biểu

môn năng khiếu nào để tổ chức
cuộc trao đổi?

- HS chọn bạn ( đóng vai người thân ) cùng

d. Thực hành trao đổi theo cặp

tham gia trao đổi, thống nhất dàn ý đối đáp

GV đến từng nhóm giúp đỡ

(viết ra nháp)
- Một số cặp HS thi đóng vai trao đổi trước

e.Thi trình bày trước lớp
- GVhướng dẫn cả lớp nhận xét .

lớp
- Chú ý bỡnh chọn cặp trao đổi hay nhất


3. Củng cố, dặn dò 2’
Chuẩn bị tiết sau
* Nhận xét tiết họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×