Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài tập đọc thưa chuyện với mẹ

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP ĐỌC
Tiết 17: THƯA CHUYỆN VỚI MẸ

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Đọc trôi chảy toàn bài. Biết đọc diễn cảm phân biệt lời các nhân vật trong đoạn
đối thoại( Lời Cương lễ phép, nài nỉ thiết tha…lời mẹ cảm động, dịu dàng)
- Hiểu các từ ngữ trong bài:
- Hiểu ND ý nghĩa của bài: Cương ước mơ trở thành thợ rèn để kiếm sống giúp mẹ.
Cương thuyết phục mẹ đồng tình với em, không xem thợ rèn là nghề hèn kém. Câu
chuyện giúp em hiểu: mơ ước của Cương là chính đáng, nghề nghiệp nào cũng
đáng quí.
B. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
GV: Bảng phụ ghi câu khó, SGK, tranh đốt pháo hoa để giảng từ đốt cây bông
HS: SGK
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
NỘI DUNG

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

I. KIỂM TRA BÀI CŨ (3')


H: Đọc bài và trả lời câu hỏi (2 HS)

- Đôi giày ba ta màu xanh

H+G: nhận xét, bổ sung.

II. BÀI MỚI
1. Giới thiệu bài (1')
2. Luyện đọc và tìm hiểu bài

G: Giới thiệu bài trực tiếp.


a. Luyện đọc (12')

H: Đọc toàn bài (1 HS)

*Đọc đoạn

- Cả lớp đọc nối tiếp từng đoạn
G: Kết hợp uốn nắn, sửa sai cho HS
H: Đọc phần chú giải (1 HS)

- Luyện đọc từ khó: lò rèn, nghèn + Nêu một số từ ngữ khó đọc (3 - 4 HS)
nghẹn, thiết tha, ăn bám

G: HD cách đọc, đọc mẫu từ khó
H: Luyện đọc từ khó (3 - 4 HS)
- Luyện đọc theo cặp

* Đọc toàn bài

- Đọc cả bài (2 HS)

b. Tìm hiểu bài (14')
- Cương thương mẹ vất vả, muốn G: Đọc mẫu toàn bài
học 1 nghề để kiếm sống, đỡ đần
H: Đọc đoạn 1 và trả lời các câu hỏi1
cho mẹ.
H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
- Mẹ cho là Cương bị ai xui vì nhà
là dòng dõi quan sang, đi làm thợ sẽ
bị mất hết thể diện.

H: Đọc đoạn 2 + trả lời câu hỏi 2

- Cương đã thuyết phục mẹ bằng lời H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt ý
lẽ chân thành, thiết tha.

G: Cương thuyết phục mẹ bằng cách
nào?
H: Trả lời ( 2 em)

- Mơ ước của Cương là chính đáng, H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt ý
nghề nào cũng quí.

H: Nhận xét cách trò chuyện của 2 mẹ


con
* Đại ý: Mơ ước của Cương là H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt ý
chính đáng, nghề nào cũng quí.

H: Nêu đại ý của bài ( 2 em)

c. Luyện đọc diễn cảm (8')
G: HD học sinh tìm giọng đọc phù hợp
cho mỗi đoạn.
H: Đọc nối tiếp (2 HS)
G: HD học sinh đọc theo vai( Người
dẫn chuyện, Cương và mẹ Cương)
H: Tập đọc theo vai trong nhóm
- Thi đọc theo vai trước lớp (6 - 8 HS)
3. Củng cố - dặn dò (3')

H+G: Nhận xét, đánh giá.
H: Nêu nội dung bài tập đọc (2 HS)
G: nhận xét giờ học, dặn học sinh đọc
bài và chuẩn bị bài “Điều ước của vua
Mi – dát”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×