Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài tập đọc điều ước của vua mi đát

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP ĐỌC
ĐIỀU ƯỚC CỦA VUA MI-ĐÁT
I. Mục tiêu:
1. Đọc thành tiếng:
Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn.
- Mi-đát, Đi-ô-ni-dốt, Pác-tôn, rửa sạch, khủng khiếp.
-Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm và giữa các
cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
-Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung , nhân vật.
2. Đọc- hiểu:
-Hiểu nghĩa các từ ngữ: phép màu, quả nhiên, khủng khiếp, phán.
-Hiểu nội dung bài: Những ước muốn tham lam không bao giờ mang lại hạnh
phúc cho con người.
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 90, SGK phóng to.
-Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc.
III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy
1. KTBC


Hoạt động của trò


-Gọi 2 HS tiếp nối nhau đọc từng đọan bài -3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
Thưa chuyện với mẹ và trả lời câu hỏi trong
SGK.
+Cương xin học nghề rèn để làm gì?
+Mẹ Cương nêu lí do phản đối như thế nào?
-Gọi 1 HS đọc toàn bài và nêu ý nghĩa của bài.
-Nhận xét, cho điểm HS .
2. Bài mới:
a.Giới thiệu bài:

-Bức tranh vẻ cảnh trong một cung điện

-Gọi HS quan sát tranh và cho biết bức tranh nguy nga, tráng lệ. Trước mắt ông vua là
thể hiện được những gì?
đầy đủ những thức ăn đủ loại. Tất cả đều
loé lên ánh sáng đủ loại của vàng. Nhưng
nét mặt nhà vua có vẻ hoảng sợ.
-Lắng nghe.
-Tại sao vua lại khiếp sợ khi nhìn thấy thức ăn
như vậy? Câu chuyện Điều ước của vua Mi- đát
sẽ cho các em hiểu điều đó.
b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
* Luyện đọc:
-Yêu cầu HS đọc toàn bài.

-HS đọc thành tiếng.
-HS nối tiếp nhau đọc bài theo trình tự.

-Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc từng đọc của bài +Đoạn 1: Có lần thần Đi-ô-ni-dốt…đến
(3 lượt HS đọc). GV sửa lỗi phát âm, ngắt sung sướng hơn thế nữa.
giọng cho HS. Lưu ý các câu cầu khiến: Xin


thần tha tội cho tôi ! Xin người lấy lại điều ước +Đoạn 2: Bọn đầy tớ … đến cho tôi được
cho tôi được sống

sống.

+Giải nghĩa một số từ khó: phép màu, quả +Đoạn 3: Thần Đi-ô-ni-dốt… đến tham
nhiên, khủng khiếp, phán.

lam.

-GV đọc mẫu, chú ý giọng đọc.
*Toàn bài đọc với giọng khoan thai. Lời vua
Mi- đát chuyển từ phấn khởi, thoả mãn sang hốt
hoảng, cầu khẩn, hối hận. Lời phán của thần Điô-ni-dốt đọc với giọng điềm tĩnh, oai vệ.
*Nhấn giọng ở những từ ngữ: tham lam, hoá,
ưng thuận, biến thành, sung sướng, khủng
khiếp, cồn cào, cầu khẩn, tha tội, phán, thoát
khỏi.
-Tóm tắt nội dung: Những ước muốn tham lam
không bao giờ mang lại hạnh phúc cho con
người.
* Tìm hiểu bài:
-Yêu cầu HS đọc đoạn 1 trao đổi và trả lời câu
hỏi.

-1 HS đọc toàn bài.
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi và trả lời
câu hỏi:

+Thần Đi-ô-ni-dốt cho vua Mi-đát cái gì?
+Vua Mi-đát xin thần điều gì?

+Thần Đi-ô-ni-dốt cho Mi-đát một điều
ước.
+Vua Mi-đat xin thần làm cho mọl vật


ông chạm vào đều biến thành vàng.
+Theo em, vì sao vua Mi-đát lại ước như vậy?

+Vì ông ta là người tham lam.

+Thoạt đầu diều ước được thực hiện tốt đẹp như +Vua bẻ thử một cành sồi, ngắt thử một
thế nào?

quả táo, chúng đều biến thành vàng. Nhà
vua tưởng như mình là người sung sướng
nhất trên đời.

-Tóm ý chính đoạn 1.
-Yêu cầu HS đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi

* Điều ước của vua Mi-đát được thực
hiện.
-1 HS đọc thành tiếng, trao đổi và trả lời
câu hỏi:

+Khủng khiếp nghĩa là thế nào?

+ Khủng khiếp nghĩa là rất hoảng sợ, sợ
đến mức tột độ.

+Tại sao vua Mi-đát lại xin thần Đi-ô-ni-dôt lấy +Vì nhà vua nhận ra sự khủng khiếp của
lại điều ước?

điều ước: vua không thể ăn, uống bất cứ
thứ gì. Vì tất cả mọi thứ ông chạm vào
đều biến thành vàng. Mà con người
không thể ăn vàng được.

-Tóm ý chính đoạn 2.

* Vua Mi-đát nhận ra sự khủng khiếp của
điều ước.

-Yêu cầu HS đọc đoạn 3, trao đổi và trả lời câu -1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm,
hỏi.
trao đổi và trả lời câu hỏi. (hoạt động
nhóm 4)
+Vua Mi-đát có được điều gì khi nhúng mình +Ông đã mất đi phép màu và rửa sạch
vào dòng nước trên sông Pác-tôn?

lòng tham.


+Vua Mi-đát hiểu ra điều gì?

+Vua Mi-đát hiểu ra rằng hạnh phúc
không thể xây dựng bằng ước muốn tham

-Tóm ý chính đoạn 3.
+ Câu chuyện nêu lên ý nghĩa gì?

lam.
* Vua Mi-đát rút ra bài học quý.
* Những điều ước tham lam không bao
giờ mang lại hạnh phúc cho con người.

* Luyện đọc diễn cảm:
-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm theo đoạn
văn.
-Gọi 1 HS đọc, cả lớp theo dõi để tìm ra giọng
đọc phù hợp.
-Yêu cầu HS đọc trong nhóm.

-1 HS đọc thành tiếng. HS phát biểu để
tìm ra giọng đọc (như hướng dẫn)
-2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc, sửa cho
nhau.

-Tổ chức cho HS đọc phân vai.
-Bình chọn nhóm đọc hay nhất.
Mi-đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi, liền
chắp tay cầu khẩn,.
- Xin thần tha tội cho tôi! Xin người lấy lại
điều ước để cho tôi được sống
Thần Đi-ô-ni-dốt liền hiện ra và phán:
-Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng
mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất và
nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham.
Mi-đát làm theo lời dạy của thần, quả nhiên
thoát khỏi cái quà tặng mà trước đây ông hằng

-3 nhóm HS tham gia.


mong ước. Lúc ấy nhà vua mới hiểu rằng hạnh
phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham
lam.
3. Củng cố – dặn dò:
-Gọi HS đọc toàn bài theo phân vai.
-Hỏi: câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
-Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người
thân nghe và ôn tập tuần 10.
-Nhận xét tiết học.

+Những điều ước tham lam không bao
giờ mang lại hạnh phúc cho con người.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×