Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 7 bài tập đọc ở vương quốc tương lai

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP ĐỌC
Ở VƯƠNG QUỐC TƯƠNG LAI
I. Mục tiêu:
1. Đọc thành tiếng:
-Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng các phương ngữ.
vương quốc, Tin-tin, trường sinh, toả sáng,…
-Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm
từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
-Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với từng đoạn, phân vai.
2. Đọc hiểu:
-Hiểu các từ ngữ khó trong bài: sáng chế, thuốc trường sinh,….
-Hiểu nội dung bài: Ứơc mơ của các bạn nhỏ về một của sống đầy đủ và hạnh
phúc, ở đó trẻ em là một nhà phát minh giàu trí sáng tạo, góp sức mình phục vụ
cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 70,71 SGK phóng to
-Bảng lớp ghi sẵn các câu , đoạn cần luyện đọc.
III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy


Hoạt động của trò


1. KTBC:
-Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc toàn bài Trung -4 HS lên bảng và thực hiện theo yêu cầu.
thu độc lập và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
-Gọi 1 HS đọc toàn bài và trả lời câu hỏi: Em
mơ ước đất nước ta mai sau sẽ phát triển như
thế nào?
-Nhận xét và cho điểm HS .
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
-Treo tranh minh hoạ và hỏi: Bức tranh vẽ
cảnh gì?

-Bức tranh thứ nhất vẽ các bạn nhỏ đang ở
trong nhà máy với những cỗ máy kì lạ.
-Bức tranh thứ 2 vẽ các bạn nhỏ đang vận
chuyển những quả rất to và lạ.
-Lắng nghe.
-Đọc thầm.
-Nội dung của vở kịch kể về 2 bạn nhỏ

-Yêu cầu HS đọc thầm 4 dòng mở đầu vở Tin-tin và Mi-tin đã được bà tiên giúp đỡ,
kịch và trả lời câu hỏi: Nội dung của vở kịch vượt qua nhiều thứ thách, đến nhiều nơi để
là gì?

tìm con chim xanh về chữa bệnh cho một
người bạn hàng xóm.

-Câu truyện tiếp diễn như thế nào? Các em
cùng đọc và tìm hiểu.


b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
§ Màn 1:
-GV đọc mẫu. Chú ý giọng đọc.
*Toàn bài đọc với giọng hồn nhiên, thể hiện
tâm trạng hào hứng của Tin-tin và Mi-tin. Lời
của các em bé tự tin, tự hào. Thay đổi giọng
của từng nhân vật.
*Nhấn giọng ở các từ ngữ: sáng chế, hạnh
phúc, ăn ngon, ồn ào….
*Chú ý đoạn văn:
Tin-tin// -Cậu đang làm gì với đôi cánh xanh
ấy?
Em bé thứ nhất// -Mình sẽ dùng nó vào việc
sáng chế trên trái đất.
Tin-tin// -Cậu sáng chế cái gì?
Em bé thứ nhất//- Khi nào ra đời, nình sẽ chế
ra một vật làm cho con ngừơi hạnh phúc.
Mi-tin// -Vật đó ăn ngon chức?// Nó có ồn ào
không?
-Gọi HS tiếp nối nhau đọc toàn bài (3 lượt).
GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS
nếu có.

-HS tiếp nối nhau đọc theo trình tự
+Đoạn 1: Lời thoại của Tin-tin với em bé
thứ nhất.
+Đoạn 2: Lời thoại của Tin-tin và Mi-ti
với em bé thứ nhất và em bé tứ hai.
+Đoạn 3: Lời thoại của em bé thứ ba, em


bé thứ tư, em bé thứ năm.
-3 HS đọc toàn màn 1.

-Gọi HS đọc toàn màn 1.
* Tìm hiểu màn 1:
-Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ và giới
thiệu từng nhân vật có mặt trong màn 1.

-Tin-tin là bé trai, Mi-tin là bé gái, 5 em bé
với cách nhận diện: em mang chiếc máy
có đôi cánh xanh, em có ba mươi vị thuốc
trường sinh, em mang trên tay thứ ánh
sáng kì lạ, em có chiếc máy biết bay như
chim, em có chiếc máy biết dò tìm vật báu
trên mặt trăng.
-2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc, trao đổi và
trả lời câu hỏi.
-Câu chuyện diễn ra ở trong công xưởng

-Yêu cầu 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi và trả
lời câu hỏi:
+Cân chuyện diễn ra ở đâu?
+Tin –tin và Mi-tin đến đâu và gặp những ai?

xanh.
+Tin-tin và Mi-tin đến vương quốc Tương
lai và trò chuyện với những bạn nhỏ sắp ra
đời.
-Vì những bạn nhỏ sống ở đây hiện nay
chưa ra đời , các bạn chưa sống ở thế giới

+Vì sao nơi đó có tên là Vương quốc Tương hiện tại của chúng ta.
Lai?

+Vì những bạn nhỏ chưa ra đời, nên bạn
nào cũng mơ ước làm được những điều kì
lạ cho cuộc sống.


+Các bạn sáng chế ra:
- Vật làm cho con người hạnh phúc.
+Các bạn nhỏ trong công xưởng xanh sáng

- Ba mươi vị thuốc trường sinh.

chế ra những gì?

- Một loại ánh sáng kì lạ.
- Một máy biết bay như chim.
- Một cái máy biết dò tìm những kho
báu còn giấu kín trên mặt trăng.
+Là tự mình phát minh ra một cái mới mà
mọi người chưa biết đến bao giờ.
+Các phát minh ấy thể hiện ước mơ của

+Theo em Sáng chế có nghĩa là gì?

con người: được sống hạnh phúc sống lâu,
sống trong môi trường tràn đầy ánh sáng
và chinh phục được mặt trăng.

+Các phát minh ấy thể hiện những ước mơ gì -Màn 1 nói đến những phát minh của các
của con người?
bạn thể hiện ước mơ của con người.
-2 HS nhắc lại.

+Màn 1 nói lên điều gì?

-8 HS đọc theo các vai: Tin-tin, Mi-tin, 5
em bé, người dẫn truyện (đọc tên các nhân

-Tóm ý chính màn 1.
* Đọc diễn cảm:
-Tổ chức cho HS đọc phân vai (2 lượt HS
đọc)

vật).


-Nhận xét, cho điểm, động viên HS .
-Tìm ra nhóm đọc hay nhất.
§ Màn 2: Trong khu vườn kì diệu.
* Luyện đọc:
-GV đọc mẫu. Chú ý đọc phân biệt lời của
các nhân vật khác nhau trong màn kịch. Lời
của Tin-tin và Mi-tin: trầm trồ, thán phục.
Lời các em bé: tự tin, tự hào. Nhấn giọng ở

-Quan sát và 1 HS giới thiệu.

những từ ngữ: đẹp quá, như thế này, chưa
bao giờ, như thế.
* Tìm hiểu bài:

-Đọc thầm, thảo luận, trả lời câu hỏi.

-Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ và chỉ -Câu chuyện diễn ra trong một khu vườn
rõ từng nhân vật và những quả to, lạ trong kì diệu.
tranh.

+Những trái cây đó to và rất lạ:

-Yêu cầu 2 HS ngồi cùng bàn đọc thầm, thảo *Chùm nho quả to đến nổi Tin-tin tưởng
luận cặp đôi để trả lời câu hỏi:
đó là một chùm quả lê.
+Câu chuyện diễn ra ở đâu?

* Quả táo to đến nổi Tin-tin tưởng đó là
một quả dưa đỏ.

+Những trái cây mà Tin-tin và Mi-tin đã thấy *Những quả dưa to đến nổi Tin-tin tưởng
trong khu vườn kì diệu có gì khác thường?

đó là những quả bí đỏ.
-HS trả lời theo ý mình:
*Em thích những lọ thuốc trường sinh vì
nó làm cho con người sống lâu hơn.


*Em thích các bạn nhỏ ở đây vì bạn nào
cũng thông minh và nhân ái. Các bạn đều
+Em thích gì ở Vướng quốc Tương Lai ? Vì
sao?

sáng chế ra những thứ kì lạ để phục vụ con
người.
*Em thích mọi thứ ở đây vì cái gì cũng lạ
mà cuộc sống hiện nay chúng ta chưa có.
*Em thích chiếc máy dò tìm kho báu vì có
nó chúng ta sẽ làm giàu hơn cho đất nước.
-Màn 2 giới thiệu những trái cây kì lạ của
Vương quốc Tương Lai.

-Đoạn trích nói lên những mong muốn
tốt đẹp của các bạn nhỏ ở Vương quốc
Tương Lai.
-Màn 2 cho em biết điều gì?

-Tóm ý chính màn 2.
- Ý nghĩa của cả 2 đoạn kịch này là gì?

-Ghi ý nghĩa lên bảng.
-Các bạn nhỏ ở vương quốc Tương Lai cũng
giống như ở chúng ta đầu mơ ước có một
cuốc sống đầy đủ và hạnh phúc. Ngày nay,

-2 HS nhắc lại.


con người đã chinh phục được vũ trụ, lên tới
mặt trăng, đã nghiên cứu, lai tạo để tạo ra
những loại hoa trái to hơn, thơm ngon hơn
trước. Các em thiếu nhi ngày nay càng dành
được những thứ hạng cao trong các cuộc thi
học sinh giỏi, sáng tạo phần mềm máy tính…
Điều đó có nghĩa là mọi mơ ước đều có thể
thực hiện được khi chúng ta có quYết tâm và
lòng hăng say lao động.
* Thi đọc diễn cảm:
-GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm như
màn 1.
3.Củng cố – dặn dò:
-Gọi những HS đã thuộc lời thoại tham gia
trò chơi, đóng vai các nhân vật trong đoạn
chính.
-Nhận xét, tuyên dương từng em.
-Hỏi: +Vở kịch nói lên điều gì?
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà học thuộc lời thoại trong bàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×