Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ trung thực tự trọng

Giáo án Tiếng việt 4
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
MỞ RỘNG VỐN TỪ
TRUNG THỰC TỰ - TRỌNG
I - Mục tiêu
- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm: Trung thực - tự trọng.
- Hiểu được nghĩa của các từ ngữ thuộc chủ điểm: Trung thực - tự trọng.
II - Đồ dùng dạy – học.
-VBT tiếng việt – t1
III. Các hoạt động dạy - học - chủ yếu:
1.Kiểm tra bài cũ:5’
- Một hs viết 5 danh từ chung chỉ tên gọi các
đồ dùng.

- 2 Hs lên bảng thực hiện

- Một hs viết 5 danh từ riêng chỉ tên người.
- GV nxét bài và ghi điểm cho hs.
2. Dạy bài mới:30’
a) Giới thiệu bài:
b) Tìm hiểu, HD làm bài tập:

Bài tập 1:Y/c hs thảo luận cặp đôi và làm bài. - H/s đọc to, cả lớp theo dõi.
- Gọi đại diện lên trình bày.

- Thảo luận cặp đôi và làm bài.

- GV và các hs khác nxét, bổ sung.

- Đại diện 3 nhóm lên trình bày bài.

- GV chốt lại lời giải đúng.

- Cả lớp chữa bài theo lời giải đúng những từ
điền đúng: tự trọng, tự kiêu, tự ti, tự tin, tự ái,


tự hào.
* Bài tập 2:

- H/hs đọc, cả lớp theo dõi.

- Gv phát phiếu cho hs làm bài theo nhóm

- Nhận phiếu và làm bài theo nhóm.

- Y/c đại diện các nhóm trình bày.
- Gv và cả lớp nxét, chốt lại lời giải đúng:

- Các nhóm trình bày phiếu của mình.
- Hs chữa bài theo lời giải đúng.

(?) Một lòng một dạ gắn bó với lý tưởng tổ

chức hay với người nào đó là?

+ Trung thành.

(?) Trước sau như một không gì lay chuyển
nổi là?

+ Trung kiên


(?) Một lòng một dạ vì việc nghĩa là.

+ Trung nghĩa

(?) Ăn ở nhân hậu, thành thật, trước sau như

+ Trung hậu.

một là?
(?) Ngay thẳng, thật thà là?

+ Trung thực.

* Bài tập 3:

- Hs đọc y/c.

- Phát giấy, bút dạ và y/c các nhóm làm bài.

- Hoạt động trong nhóm.

- Y/c nhóm nào làm xong trước lên dán phiếu - Các nhóm lên trình bày.
và trình bày.
- Y/c các nhóm khác nxét, bổ sung.
- GV kết luận lời giải đúng.
a) Trung có nghĩa là “ở giữa”.
b) Trung có nghĩa là “một lòng một dạ”

- Các nhóm khác nxét và bổ sung.
- Các nhóm so sánh và chữa bài.
- Trung thu, trung bình, trung tâm.
- Trung thành, trung kiên, trung thực, trung

- Gọi hs đọc lại hai nhóm từ.

hậu, trung kiên.

* Bài tập 4:

- Hs suy nghĩ, đặt câu.

- HS tiếp nối đặt câu theo nhóm của mình.

+ Bạn Tuấn là học sinh trung bình của lớp.

Nhóm nào đặt được nhiều câu đúng là thắng
cuộc.
- GV nxét, tuyên dương những hs đặt câu
hay.
3. Củng cố - dặn dò:2’
- Nhận xét giờ học.

+ Thiếu nhi ai cũng thích tết trung thu.
…………….
- Lắng nghe và ghi nhớ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×