Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập đọc người ăn xin

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP ĐỌC
NGƯỜI ĂN XIN
I. Mục tiêu:
1. Đọc thành tiếng:
*Đọc đúng các tiếng , từ khó , dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ .
giàn giụa , bẩn thỉu , rên rỉ , lẩy bẩy , …
*Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm
từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm .
*Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung .
2. Đọc - Hiểu
-Hiểu các từ ngữ khó trong bài : lom khom , đỏ đọc , giàn giụa , thảm hại , sưng
húp , rên rỉ , …
-Hiểu nội dung bài : Ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu , biết đồng cảm ,thương
xót trước nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin nghèo khổ .
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 31 , SGK
-Bảng phụ viết sẵn câu , đoạn cần hướng dẫn luyện đọc .
III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy


Hoạt động của trò


1. KTBC:
- Gọi 3 HS tiếp nối đọc bài Thư thăm bạn - 3 HS thực hiện yêu cầu . Các câu
và trả lời câu hỏi về nội dung bài .

hỏi :
1) Bài Thư thăm bạn nói lên điều gì ?
2) Qua bài đọc , em hiểu bạn Lương

- Gọi 1 HS đọc toàn bài vàtrả lời câu hỏi : có đức tính gì đáng quý ?
Những dòng mở đầu và kết thúc bức thư 3) Khi người khác gặp hoạn nạn , khó
có tác dụng gì ?

khăn chúng ta nên làm gì ?

- Nhận xét và cho điểm HS .
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
- Treo tranh minh họa và hỏi HS : Bức
tranh vẽ cảnh gì ?

- Bức tranh vẽ cảnh trên đường phố ,
một cậu bé đang nắm lấy bàn tay của
một ông lão ăn xin . Ông lão đang nói

- Em đã nhìn thấy những người ăn xin

điều gì đó với cậu .

chưa ? Em thấy họ ra sao ? Những người - Những người ăn xin đói rách , khổ
sở , tội nghiệp . Mọi người đều
khác đối xử với họ như thế nào ?
- Cậu bé trong bài đã cho ông lão cái gì ?

thương cảm ; cho họ ăn , uống , tiền .

Các em sẽ tìm hiểu bài học hôm nay qua - Lắng nghe
câu chuyện của nhà văn Nga nổi tiếng
Tuốc–ghê-nhép .
b) Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu


bài:
* Luyện đọc:
- Yêu cầu HS mở SGK trang 30 - 31 , 3 - HS tiếp nối nhau đọc bài :
HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn ( 2 lượt + HS 1 : Đoạn 1 : Lúc ấy … cầu xin
HS đọc ) .
cứu giúp .
+ HS 2 : Đoạn 2 : Tôi lục lọi ...cho
ông cả .
+ HS 3 : Đoạn 3 : Người ăn xin …
của ông lão .
- Gọi 2 HS khác đọc toàn bài .

- 2 HS đọc toàn bài .

GV chú ý sửa lỗi phát âm , ngắt giọng cho
từng HS .
- Gọi 1 HS đọc phần Chú giải .
-GV đọc mẫu : chú ý giọng đọc .
+ Toàn bài đọc với giọng nhẹ nhàng ,
thương cảm , ngậm ngùi , xót xa , lời cậu
bé đọc với giọng xót thương ông lão , lời
ông lão xúc động trước tấm lòng của cậu
bé .
+ Nhấn giọng các từ ngữ : lom khom, đỏ
đọc , giàn giụa , tái nhợt , tả tơi , thảm
hại , chao ôi , gặm nát , xấu xí , sưng
húp , rên rỉ , lẩy bẩy , run rẩy , nắm chặt ,

- 1 HS đọc thành tiếng .


chằm chằm , nở nụ cười , xiết lấy , cảm
ơn , chợt hiểu , đã cho, cả tôi .
* Tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời - Đọc thầm , trao đổi , tiếp nối nhau
câu hỏi :
trả
+ Cậu bé gặp ông lão ăn xin khi nào ?

lời câu hỏi :
+ Cậu bé gặp ông lão ăn xin khi đang

+ Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương đi trên phố . Ông đứng ngay trước
như thế nào ?

mặt cậu .
+ Ông lão già lọm khọm , đôi mắt đỏ
đọc , giàn giụa nước mắt , đôi môi tái

+ Điều gì đã khiến ông lão trông thảm
thương đến vậy ?
- Gọi 1 HS đọc lại đoạn 1 , cả lớp suy
nghĩ , tìm ý chính đoạn .

nhợt , quần áo tả tơi , dáng hình xấu
xí , bàn tay sưng húp , bẩn thỉu ,
giọng rên rỉ cầu xin .
+ Nghèo đói đã khiến ông thảm
thương .

- Tóm ý chính đoạn 1 .
- 1 HS đọc thành tiếng .
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời
câu hỏi :
+ Cậu bé đã làm gì để chứng tỏ tình cảm
của cậu đối với ông lão ăn xin ?

- Đoạn 1 cho thấy ông lão ăn xin thật
đáng thương .


+ Cậu bé đã chứng tỏ tình cảm của
cậu đối với ông lão ăn xin bằng :
·1Hành động : lục hết túi nọ đến túi
kia để tìm một cái gì đó cho ông .
Nắm chặt tay ông lão .
+ Hành động và lời nói ân cần của cậu bé
chứng tỏ tình cảm của cậu bé đối với ông
lão như thế nào ?
- Yêu cầu HS giải nghĩa từ : tài sản , lẩy
bẩy . GV giải nghĩa nếu HS nói không
chính xác .

·2Lời nói : Ông đừng giận cháu , cháu
không có gì để cho ông cả .
+ Cậu là người tốt bụng , cậu chân
thành xót thương cho ông lão , tôn
trọng và muốn giúp đỡ ông .
- Tài sản : của cải tiền bạc .

- Đoạn 2 nói lên điều gì ?

- Lẩy bẩy : run rẩy , yếu đuối , không
tự chủ được .
- Cậu bé xót thương cho ông lão ,

- Tóm ý chính đoạn 2 .

muốn giúp đỡ ông .

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3 và trả lời
câu hỏi .

- Đọc thầm , trao đổi và trả lời câu hỏi

+ Cậu bé không có gì để cho ông lão , .
nhưng ông lại nói với cậu thế nào ?
+ Em hiểu cậu bé đã cho ông lão cái gì ?

+ Ông nói : “ Như vậy là cháu đã cho
lão rồi ” .

+ Những chi tiết nào thể hiện điều đó ?

+ Cậu bé đã cho ông lão tình cảm , sự
cảm thông và thái độ tôn trọng .


+ Chi tiết : Cậu cố gắng lục tìm một
+ Sau câu nói của ông lão , cậu bé cũng thứ gì đó . Cậu xin lỗi chân thành và
cảm thấy nhận được chút gì đó từ ông . nắm chặt tay ông .
Theo em , cậu bé đã nhận được gì từ ông + Cậu bé đã nhận được ở ông lão lòng
lão ăn xin ?

biết ơn , sự đồng cảm . Ông đã hiểu

- Đoạn 3 cho em biết điều gì ?

được tấm lòng của cậu .
- Sự đồng cảm của ông lão ăn xin và

- Tóm ý chính đoạn 3 .

cậu bé .

- Gọi 1 HS đọc toàn bài , cả lớp theo dõi
tìm nội dung chính của bài .

- Đọc bài , suy nghĩ và trả lời câu
hỏi : Ca ngợi cậu bé có tấm lòng
nhân hậu biết đồng cảm , thương
xót trước nỗi bất hạnh của ông lão

- Ghi nội dung của bài .

ăn xin .

- Câu chuyện của nhà văn Nga Tuốc–ghênhép có ý nghĩa thật sâu sắc . Cậu bé - Lắng nghe .
không có gì ngoài tấm lòng để cho ông
lão ăn xin . Ông lão không nhận được gì ,
nhưng yêu quý , cảm động trước tấm lòng
của cậu . Hai con người , hai thân phận ,
hoàn cảnh khác nhau nhưng có sự đồng
cảm . Họ cho và nhận từ nhau sự đồng
điệu trong tâm hồn .
* Đọc diễn cảm:
- Yêu cầu 1 HS đọc toàn bài , cả lớp theo


dõi để phát hiện ra giọng đọc .
- Đưa đoạn văn cần đọc diễn cảm .

- 1 HS đọc toàn bài . Cả lớp theo dõi ,

+GV đọc mẫu .

tìm giọng đọc ( đã nêu ở phần luyện

+ Yêu cầu HS tìm ra cách đọc và luyện

đọc ) .

đọc :
Tôi chẳng biết làm cách nào . Tôi nắm + Lắng nghe .
chặt lấy bàn tay run rẩy kia :

+ Tìm ra giọng đọc và luyện đọc .

- Ông đừng giận cháu , cháu không có
gì để cho ông cả .
Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng
đôi mắt ướt đẫm . Đôi mắt tái nhợt nở nụ
cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi :
- Cháu ơi , cảm ơn cháu !Như vậy là
cháu đã cho lão rồi .- Ông lão nói bằng
giọng khản đặc .
Khi ấy , tôi chợt hiểu rằng : cả tôi nữa tôi
cũng vừa nhận được chút gì của ông lão .
- Gọi HS đọc phân vai .

- Gọi 2 HS đọc toàn bài .

- 2 HS luyện đọc theo vai : cậu bé ,

- Nhận xét , cho điểm HS .

ông lão ăn xin .

3. Củng cố, dặn dò:

- 2 HS đọc .

- Hỏi : + Câu chuyện đã giúp em hiểu


điều gì ?
- HS tự do phát biểu .
· Con người phải biết yêu thương ,
giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống .
· Chúng ta hãy biết thông cảm , chia
- Nhận xét tiết học .
- Nhắc HS luôn có tình cảm chân thành ,
sự cảm thông , chia sẻ với những người

sẻ với người nghèo .
· Tình cảm giữa con người thật là
đáng quý …

nghèo .
- Dặn dò HS về nhà học bài và tập kể lại
câu chuyện đã học .
-HS cả lớp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×