Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài chính tả nghe viết cháu nghe câu chuyện của bà, phân biệt trch, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án Tiếng việt 4

CHÍNH TẢ: (Nghe – Viết)
BÀI: CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ

I.Mục tiêu :
1.Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ lục bát " Cháu nghe câu chuyện
của bà".
2.Làm đúng các bài tập, phân biệt những tiếng có âm đầu ch / tr ; dấu hỏi / dấu
ngã.

II.Đồ dùng dạy học :
- Chép sẵn bài tập 2a vào bảng nhóm cho hs làm bài tập.

III.Các hoạt động dạy học :
1.Kiểm tra bài cũ:5’
- Gọi 1 hs đọc các tiếng có âm đầu l / n
cho cả lớp viết.
- Gv nhận xét.

- 2 hs lên bảng, lớp viết vào nháp.2.Bài mới:28’
a. Giới thiệu bài.

- Hs theo dõi.

b.Hướng dẫn nghe - viết:
- Gv đọc bài viết.

- Hs theo dõi, đọc thầm.

+ Nội dung bài thơ nói lên điều gì?

- Tình thương của hai bà cháu dành cho một cụ
già lạc đường về nhà.

- Tổ chức cho hs luyện viết từ khó, gv đọc

- Hs luyện viết từ khó vào bảng con.

từng từ cho hs viết.
- Gv đọc từng câu thơ cho hs viết bài vào

- Hs viết bài vào vở.

vở.
- Gv đọc cho hs soát bài.

- Đổi vở soát bài theo cặp.

- Thu chấm 5 - 7 bài.
c.Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2a: Điền vào chỗ trống tr hay ch.

- 1 hs đọc đề bài.

- Gọi hs đọc đề bài.

- Hs làm bài vào vở, 3 hs đại diện chữa bài.

- Tổ chức cho hs làm bài cá nhân, 3 hs làm Các từ cần điền: tre ; chịu ; trúc ; tre ; tre ; chí;
vào bảng nhóm.
chiến; tre.
- Gọi hs đọc câu chuyện đã điền hoàn

- 1 hs đọc to đoạn văn đã điền hoàn chỉnh.

chỉnh.
+Câu chuyện có ý nghĩa ntn?
- Chữa bài, nhận xét.

- Tre trung hậu, bất khuất, kiên cường, chung
thuỷ …như chính người dân Việt Nam ta.Tre là
bạn thân thiết của dân Việt ta.


3.Củng cố dặn dò:2’
- Hệ thống nội dung bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×