Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 2 bài tập làm văn kể lại hành động của nhân vật

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP LÀM VĂN:
KỂ LẠI HÀNH ĐỘNG NHÂN VẬT
I.Mục tiêu :
1.Giúp hs biết: Hành động của nhân vật thể hiện tính cách nhân vật.
2.Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để xây dựng nhân vật trong một bài văn
kể chuyện cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học :
- Bảng ghi sẵn phần nhận xét. VBT tiếng việt.
III.Các hoạt động dạy học :
1.Kiểm tra bài cũ:5’
- Thế nào là văn kể chuyện?

- 2 hs nêu.

- Tác giả trong kể chuyện là ai?
2.Bài mới.28’
a.Giới thiệu bài.
b.Phần nhận xét.
HĐ1: Đọc chuyện "Bài văn bị điểm
không" và yêu cầu 1.


- 1 hs đọc đề bài.

- Tổ chức cho hs đọc bài cá nhân.

- Hs đọc bài cá nhân, đọc diễn cảm bài văn.

- Gv đọc diễn cảm toàn bài.

- Nhóm 4hs làm bài. Đại diện nhóm nêu kết quả.

HĐ2: Tổ chức cho hs thảo luận nhóm yêu

*Yêu cầu 2: +ý 1: giờ làm bài: Không tả, không

cầu 2 ; 3.


viết, nộp giấy trắng
Giờ trả bài: im lặng, mãi mới nói
- Gv nhấn mạnh nội dung .

Khi ra về: khóc khi bạn hỏi
+ý 2:Hành động thể hiện tính trung thực
*Yêu cầu 3:- Thứ tự kể hành động: Hành động
xảy ra trước kể trước, hành động xảy ra sau kể

c.Ghi nhớ:

sau.

d.Luyện tập:

- 2 hs nêu ghi nhớ.

- Điền tên chim sẻ và chim chích vào chỗ
trống.

- Hs đọc đề bài.

- Sắp xếp các hành động đã cho thành một

- Hs trao đổi theo cặp, điền tên chim sẻ, chim

nhân vật.

chích; sắp xếp các hành động phù hợp với từng

- Kể lại câu chuyện theo dàn ý đã được sắp nhân vật.
xếp lại theo dàn ý.

- Hs lập dàn ý.
- Hs kể chuyện theo dàn ý.

3.Củng cố dặn dò:2’
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×