Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 2 bài tập đọc dế mèn bênh vực kẻ yếu (TT)

Giáo án Tiếng việt 4
Tập đọc
Tiết 3: Dế mèn bênh vực kẻ yếu
I.Mục đích yêu cầu:
- Đọc lưu loát toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng, biết thể hiện ngữ điệu phù hợp với
cảnh tượng, tình huống biến chuyển của truyện phù hợp với lời nói và suy nghĩ
của nhân vật Dế Mèn.
- Biết được nội dung của bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp ghét áp bức,
bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối, bất hạnh.
II.Đồ dùng dạy – học:
- G: Tranh minh họa bài đọc, băng giấy viết đoạn 2.
- H: Chuẩn bị trước bài.
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung

Cách thức tiến hành

A.KTBC: (5 phút)

G: Nêu yêu cầu kiểm tra.


- Đọc bài: “Mẹ ốm”

H: Đọc bài (2 học sinh)
H+G: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:
1, Giới thiệu bài: (2 phút)

G: Giới thiệu – ghi bảng.

2, Luyện đọc và tìm hiểu bài
(30 phút)

H: Đọc toàn bài.


a- Luyện đọc:
- Đọc đoạn

G: Chia đoạn (chia 3 đoạn)
H: Tiếp nối nhau đọc (2 học sinh)
G: Theo dõi ghi bảng từ học sinh đọc sai.

Sừng sững, chóp bu, nặc nô, béo H: Luyện phát âm.
múp béo míp.

G: Kết hợp giải nghĩa một số từ.

- Đọc bài:

H: Đọc toàn bài.

b- Tìm hiểu bài:

G: Yêu cầu học sinh đọc thầm bài, trao

- Chăng tơ kín ngang đường…

đổi (N2)

- Muốn nói chuyện với tên Nhện

- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi.

Chóp bu này…

H+G: Nhận xét, bổ sung kết hợp giảng

- Dế Mèn phân tích lẽ phải…

từ.

- … hiệp sĩ.
*Đại ý: Ca ngợi Dế Mèn có tấm H: Phát biểu đại ý của bài (3 học sinh)
lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất H+G: Nhận xét, tóm tắt, ghi bảng.
công…
c- Luyện đọc diễn cảm:

H: Nối tiếp đọc 3 đoạn trong bài (1 học
sinh)
G: Dán băng giấy, hướng dẫn đọc, đọc
mẫu.
H: Luyện đọc.
Thi đọc trước lớp.
H+G: Nhận xét, bình chọn.


3, Củng cố – dặn dò: (3 phút)

G: Nhận xét tiết học. Dặn học sinh về
nhà học bài cũ, chuẩn bị bài sau “Truyện
cổ nước mình”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×