Notice: Undefined offset: 120 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 94
Giáo án tiếng việt 4 tuần 2 bài chính tả nghe viết mười năm cõng bạn đi học, - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 2 bài chính tả nghe viết mười năm cõng bạn đi học, phân biệt sx, ăn ăng

Giáo án Tiếng việt 4

CHÍNH TẢ: (NGHE - VIẾT)
BÀI VIẾT: MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC

I.Mục tiêu :
1.Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn " Mười năm cõng bạn đi
học".
2.Làm đúng các bài tập, phân biệt những tiếng có âm đầu s/x và vần ăn / ăng đễ
lẫn.

II.Đồ dùng dạy học :
-Vở bài tập tiếng việt.

III.Các hoạt động dạy học :


1.Kiểm tra bài cũ:5’
- Gọi 1 hs đọc các tiếng có vần an / ang và

- 2 hs lên bảng, lớp viết vào nháp.


tiếng có âm đầu l / n cho cả lớp viết.
- Gv nhận xét.
2.Bài mới:28’
a/ Giới thiệu bài.

- Hs theo dõi.

b/Hướng dẫn nghe - viết:

- Hs theo dõi, đọc thầm.

- Gv đọc bài viết.

-Hs trả lời

+Đoạn văn kể về điều gì?

- Hs luyện viết từ khó vào bảng con.

- Tổ chức cho hs luyện viết từ khó, gv đọc
từng từ cho hs viết.

- Hs viết bài vào vở.

- Gv đọc từng câu hoặc cụm từ cho hs viết
bài vào vở.
- Gv đọc cho hs soát bài.

- Đổi vở soát bài theo cặp.

- Thu chấm 5 - 7 bài.
c/Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2: Chọn cách viết đúng tiếng có âm

- 1 hs đọc đề bài.

đầu s/x và vần ăng / ăn.

- Hs làm bài vào vở, 3 hs đại diện chữa bài.

- Gọi hs đọc đề bài.

Các tiếng viết đúng: Sau ; rằng ; chăng ; xin ;

- Tổ chức cho hs làm bài cá nhân, 3 hs làm

khoăn ; sao ; xem.

vào bảng nhóm.
- Gọi hs đọc câu chuyện vui đã điền hoàn

- 1 hs đọc to đoạn văn đã điền hoàn chỉnh.

chỉnh.
- Bà khách xem phim làm sai không xin lỗi còn


+Câu chuyện có ý nghĩa ntn?

có những lới nói thật thiếu văn minh.

- Chữa bài, nhận xét.

ý nghĩa: cần sống có văn hoá ….
- 1 hs đọc đề bài.

Bài 3a.

- Hs thi giải câu đố nhanh, viết vào bảng con.

- Tổ chức cho hs đọc câu đố.

Lời giải:

- Hs suy nghĩ trả lời lời giải của câu đố.

a. Sáo - bỏ dấu sắc thành sao.

- Gv nhận xét.

b. trăng - thêm dấu sắc thành trắng

3.Củng cố dặn dò:2’

- Về nhà đọc thuộc 2 câu đố.

- Hệ thống nội dung bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×