Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 1 bài tập làm văn thế nào là kể chuyện

Giáo án Tiếng việt 4

TẬP LÀM VĂN
THẾ NÀO LÀ KỂ CHUYỆN ?

I.Mục tiêu :
1.Hiểu được những đặc điểm cơ bản của văn kể chuyện. Phân biệt được văn kể
chuyện với những loại văn khác.
2.Bước đầu biết xây dựng một bài văn kể chuyện.

II.Đồ dùng dạy học :
-VBT tiếng việt.
- Bảng phụ ghi sẵn các sự việc chính.

III.Các hoạt động dạy học :


1.Mở đầu:Gv kiểm tra sỏch vở của hs.1’
2.Bài mới.32’
HĐ1.Giới thiệu bài.


Hs theo dừi

HĐ2.Phần nhận xét.
Bài 1: Lời giải:

- 1 hs đọc đề bài.

a.Các nhân vật :

- 1 hs kể chuyện " Sự tích Hồ Ba Bể ".

+Bà cụ ăn xin

- Nhóm 4 hs làm bài. Đại diện nhóm nêu

+ 2 mẹ con người nông dân

kết quả.

+ Những người dự lễ hội
b.Các sự việc:

+Các nhân vật.

c.ý nghĩa của chuyện: Ca ngợi những người

+Các sự việc chính

có lòng nhân ái.

+ý nghĩa

Bài 2:
- Bài văn có nhân vật không?

- Hs đọc đề bài.

- Bài văn có kể những sự việc xảy ra đối với

- Trả lời câu hỏi cá nhân-Không có nhân

nhân vật không?

vật

-Gv kết luận: Bài Hồ Ba Bể không phải là

- Không. Chỉ có những chi tiết giới thiệu

văn kể chuyện.

về hồ Ba Bể.

Bài 3: Thế nào là văn kể chuyện ?
*.Ghi nhớ:
- Gọi hs đọc ghi nhớ.

Hs trả lời
- 2 hs nêu ghi nhớ.


- Nêu ví dụ về văn kể chuyện?
HĐ3.Luyện tập:
Bài 1:
- Xác định các nhân vật trong chuyện?

- Hs đọc đề bài.

+Gv HD kể: Truyện cần nói sự giúp đỡ của

- Em, một phụ nữ có con nhỏ.

em đối với người phụ nữ, khi kể xưng tôi

- Hs suy nghĩ cá nhân.

hoặc em.
- Gv nhận xét, góp ý.

- Hs tập kể theo cặp.
- Hs thi kể trước lớp.

Bài tập 2:
- Nêu những nhân vật trong câu chuyện của
em ?
- Nêu ý nghĩa của chuyện?

3.Củng cố dặn dò:2’

+Hs đọc đề bài.
- Em và 2 mẹ con người phụ nữ.

- Quan tâm giúp đỡ nhau là một nếp sống
đẹp.

- Hệ thống nội dung bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
-HS nhắc lại phõnd ghi nhớ
- HS học bài ở nhà chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×