Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31 bài chính tả bầm ơi

TIẾNG VIỆT LỚP 5 – TUẦN 32
Chính tả (Nhớ - viết):

BẦM ƠI
I. MỤC TIÊU:

- Nhớ - viết đúng chính tả; trình bày đúng hình thức câu thơ lục bát.
- Tiếp tục luyện viết hoa đúng tên các cơ quan, đơn vị.(Làm được các bài
tập 2, 3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Ba tờ phiếu kẻ bảng nội dung bài tập 2
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Kiểm tra bài cũ:
- HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên huy - HS theo dõi, ghi nhớ, bổ sung.
chương, danh hiệu, giải thưởng.
2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết
học.
b) Hướng dẫn HS nhớ - viết:

- HS đọc bài thơ, cả lớp nhẩm lại

- Mời 1-2 HS đọc thuộc lòng bài thơ.

bài

- Cho HS cả lớp nhẩm lại 14 dòng
thơ đầu để ghi nhớ.
- GV nhắc HS chú ý những từ khó,
dễ viết sai
- Nêu nội dung chính của bài thơ?

- HS nêu nội dung bài thơ.

- GV hướng dẫn HS cách trình bày
bài:

- HS trả lời câu hỏi để nhớ cách


+ Bài viết gồm mấy khổ thơ?

trình bày.

+ Trình bày các dòng thơ như thế
nào?

- HS viết bài.

+ Những chữ nào phải viết hoa?

- HS soát bài.

- HS tự nhớ và viết bài.

- HS còn lại đổi vở soát lỗi

- Hết thời gian GV yêu cầu HS soát
bài.
- GV thu một số bài để chấm.
- GV nhận xét.
c) Hướng dẫn HS làm bài tập chính
tả:

*Lời giải:

* Bài tập 2:

a) Trường / Tiểu học / Bế Văn Đàn

- HS đọc yêu cầu. HS làm vào VBT.

b) Trường / Trung học cơ sở / Đoàn

- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.

Kết

- Cả lớp và GV NX, chốt lại ý kiến c) Công ti / Dầu khí / Biển Đông
đúng.

+ Tên các cơ quan đơn vị được viết
hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo
thành tên đó. Bộ phận thứ ba là các

+ Nêu cách viết hoa tên cơ quan, đơn DT riêng thì ta viết hoa theo quy
vị?

tắc.
*Lời giải:
a) Nhà hát Tuổi trẻ

*Bài tập 3:

b) Nhà xuất bản Giáo dục

- HS nêu yêu cầu.

c) Trường Mầm non Sao Mai.

- GV gợi ý hướng dẫn HS làm bài.
- Cho HS làm bài theo nhóm 6.


- Mời đại diện một số nhóm trình
bày.
- Cả lớp và GV NX, chốt lại ý kiến
đúng.
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà luyện viết nhiều và
xem lại những lỗi mình hay viết sai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×