Tải bản đầy đủ

Câu hỏi 1 - Mục 2 - Tiết học 43 - Trang 148 SGK Địa lí 8

Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến
động và không có mùa đông lạnh...
Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh giá như
hai miền phía bắc?
Trả lời
Do tác động của gió mùa đông bắc đã giảm sút mạnh mẽ. Gió Tín phong đông bắc khô nóng và gió mùa
tây nam nóng ẩm đóng vai trò chủ yếu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×