Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 28 bài kể chuyện cuộc chạy đua trong rừng

Giáo án Tiếng việt 3
Kể chuyện
Cuộc chạy đua trong rừng
I. Mục tiêu
* Kể chuyện
- Rèn kĩ năng nói : Dựa vào điểm tựa là các tranh minh hoạ từng đoạn câu
chuyện, HS kể lại được toàn bộ câu chuyện bằng lời của Ngựa Con, biết phối hợp
lời kể....
- Rèn kĩ năng nghe.
II. Đồ dùng
GV : Tranh minh hoạ câu chuyện
HS : SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò
Kể chuyện

1. GV nêu nhiệm vụ
- Dựa vào 4 tranh minh hoạ 4 đoạn câu


- HS nghe.

chuyện, kể lại toàn chuyện bằng lời của
Ngựa Con.
2. HD HS kể chuyện theo lời Ngựa Con
- GV HD HS QS kĩ từng tranh

- HS nói nội dung từng tranh.


- 4 HS tiếp nối nhau kể lại từng đoạn
của câu chuyện theo lời Ngựa Con.
- 1 HS kể toàn bộ câu chuyện.
- Cả lớp và GV nhận xét
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×