Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài chính tả nghe viết hai bà trưng, phân biết ln, ietiec

Giáo án Tiếng việt 3
Chính tả ( nghe - viết )
Tiết 35: Hai Bà Trưng
I. Mục tiêu
+ Rèn kĩ năng viết chính tả :
- Nghe viết chính xác, đoạn 4 của truyện Hai Bà Trưng. Viết hoa đúng tên
riêng.
- Điền đúng vào chỗ trống tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc có vần iêc/iêt. Tìm
được các từ ngữ có tiêng bắt đầu bằng l/n hoặc có vần iêc/iêt.
II. Đồ dùng
GV : Bảng phụ viết ND BT2, bảng lớp viết ND BT3
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Mở đầu
- nêu gương một số HS viết chữ đẹp, có
tư thế ngồi viết đúng, khuyến khích HS
viết tốt hơn ở HK II.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài nêu mục đích yêu cầu
2. HD HS nghe - viết

a. HD HS chuẩn bị
- HS nghe.
- theo dõi SGK
- đọc đoạn 4 của bài Hai Bà Trưng
- Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà
Trưng được viết như thế nào ?
- Vì sao phải viết hoa như vậy ?
- Tìm các tên riêng trong bài chính tả ?
b. đọc bài
c. Chấm, chưa bài
- chấm, nhận xét bài viết của HS.
3. HD HS làm bài tập chính tả.
* Bài tập 2/ 7
- Nêu yêu cầu bài tập
- Nêu nhận xét
* Bài tập 3 / 7
- Nêu yêu cầu BT
- 1 HS đọc lại đoạn văn, lớp theo dõi
- Viết hoa cả 2 chữ
- Viết hoa như thế để tỏ lòng tôn kính
- Tô Định, Hai Bà Trưng, chữ đầu mỗi
câu
+ đọc thầm lại đoạn văn, viết vào vở
nháp các từ dễ viết sai để ghi nhớ.
+ HS nghe viết bài vào vở
+ Điền vào chỗ trống l/n, iêt/iêc.
- HS làm bài vào vở
- 2 em lên bảng làm
- Đổi vở, nhận xét bài làm của bạn
- Lời giải : lành lặn, nao núng, lanh lảnh,
đi biền biệt, thấy tiêng tiếc, xanh biêng
biếc.
+ Thi tìm nhanh các từ ngữ
- Chơi trò chơi tiếp sức
- làm bài vào vở
- Lời giải :
- Bắt đầu bằng l : lạ, lao động, lao xao
- Bắt đầu bằng n : nao núng, nôn nao
- nhận xét - Tiếng có vần iêt : viết, mải miết
- Tiếng chứa vần iêc : việc, xanh biếc


IV. Củng cố, dặn dò
- GV khen ngợi, biểu dương những em viết chính tả đúng đẹp.
- GV nhận xét chung tiết học.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×