Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập làm văn nghe kể kéo cây lúa lên, nói về thành thị, nông thôn

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP LÀM VĂN
TIẾT 16: NGHE – KỂ: : KÉO CÂY LÚA LÊN.
NÓI VỀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN.
I. Mục đích yêu cầu:
- Nghe- nhớ những tình tiết chính để kể lại đúng nội dung chuyện vui Kéo
cây lúa lên .
- Kể được những điều em biết về nông thôn( hoặc thành thị) theo gợi ý trong
sgk.
II. Chuẩn bị:
Tranh minh hoạ truyện
Bảng viết sẵn gợi ý BT1, BT2.
III.Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:
HS nêu miệng BT 1,2 tiết 15.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động: Hướng dẫn HS làm BT
Bài tập 1:
- Nghe - nhớ những tình tiết chính để kể lại đúng nội dung chuyện vui Kéo
cây lúa lên . Giọng kể vui, khôi hài.
- HS đọc yêu cầu bài tập và gợi ý.

- HS quan sát tranh trong SGK, đọc thầm các gợi ý.
- GV kể chuyện lần 1 và hỏi: Truyện này có những nhân vật nào? Khi thấy lúa
ở ruộng nhà mình xấu, chàng ngốc đã làm gì? Về nhà, anh chàng khoe gì với vợ?
Chị vợ ra đồng thấy kết quả ra sao? Vì sao lúa nhà chàng ngốc bị héo? Câu
chuyện có gì đáng buồn cười?
- GV kể lần 2.
- HS dựa vào gợi ý tập kể và thi kể trước lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét.
Bài tập 2:
- Kể được những điều em biết về nông thôn( hoặc thành thị) theo gợi ý trong
sgk. Bài nói đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng.
- HS đọc yêu cầu bài tập và các gợi ý.
- HS lựa chọn đề tài và phát biểu
- GV giúp HS hiểu gợi ý a của bài
- HS làm mẫu.
- HS làm bài vào vở. Rồi đọc trước lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò:
- Xem lại bài. Kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên và tập nói về thành thị hoặc
nông thôn
- Chuẩn bị bài Viết về thành thị hoặc nông thôn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×