Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc về quê ngoại

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP ĐỌC
TIẾT 48: VỀ QUÊ NGOẠI
I. Mục đích yêu cầu :
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Đọc đúng, rành mạch; Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ lục bát.
- Hiểu nội dung chính của bài: Bạn nhỏ về thăm quê ngoại, thấy yêu thêm
cảnh đẹp ở quê, yêu thêm những người nông dân đã làm ra lúa gạo. ( trả lời
được các câu hỏi trong SGK; thuộc 10 dòng thơ đầu).
II. Chuẩn bị :
Bảng phụ viết bài thơ.
III. Các hoạt động dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
Đọc và trả lời câu hỏi bài Đôi bạn.
B.Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Luyện đọc
- Đọc đúng các tiếng, từ khó trong bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ.
- GV đọc mẫu.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc:
.Luyện đọc câu thơ. Chú ý luyện đọc từ khó trong câu.
.Luyện đọc từng khổ thơ trước lớp và giải nghĩa các từ: hương trời, chân

đất, quê ngoại
.Luyện đọc từng khổ thơ trong nhóm.
.HS cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Hiểu nội dung chính của bài thơ.
- HS đọc thầm khổ thơ 1, trình bày cá nhân câu hỏi 1,2,3 sgk.
- HS đọc thầm khổ thơ 2, trình bày cá nhân câu hỏi 4 sgk.
- HS đọc bài thơ, thảo luận nhóm đôi câu hỏi : Chuyến về thăm quê ngoại đã
làm bạn nhỏ có gì thay đổi? và trình bày trước lớp.
Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ.
- Đọc trôi chảy toàn bài; học thuộc bài thơ.
- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ.
- HS thi đọc thuộc lòng trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò:
- Đọc thuộc bài thơ và chuẩn bị bài “Mồ Côi xử kiện.”

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×