Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài kể chuyện đôi bạn

Kể chuyện
Tiết 46,47: Đôi bạn
I. Mục tiêu
* Kể chuyện
- Rèn kĩ năng nói : kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện theo gợi ý,
biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với từng đoạn.
- Rèn kĩ năng nghe.
II. Đồ dùng
GV : Tranh minh hoạ bài đọc, tranh ảnh cầu trượt, đu quay. Bảng phụ viết
gợi ý kể từng đoạn tong SGK
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Kể chuyện
1. Nêu nhiệm vụ
- Dựa vào gợi ý kể lại toàn bộ câu
chuyện Đôi bạn
2. HD HS kể toàn bộ câu chuyện
- mở bảng phụ ghi trước gợi ý kể từng
đoạn
- nhận xét

- Cả lớp đọc thầm, 1 em nhìn bảng đọc
lại gợi ý.
- 1 HS kể mẫu đoạn 1
- Tứng cặp HS tập kể
- 3 HS tiếp nối nhau thi kể 3 đoạn
- 1 HS kể toàn chuyện
IV. Củng cố, dặn dò
- Em nghĩ gì về những người sống ở làng quê sau bài học này ?
( Người ở làng quê là những người sẵn sàng giúp đỡ người khác, hi sinh vì người
khác khi người đó gặp nguy hiểm, khó khăn).
- GV khen những HS đọc tốt kể chuyện giỏi
- Nhận xét chung tiết học.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×