Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài chính tả nhớ viết về quê ngoại, phân biệt trch, dấu hỏidấu ngã

Giáo án Tiếng việt 3
Chính tả ( Nhớ viết )
Về quê ngoại.
I. Mục tiêu
+ Rèn kĩ năng chính tả :
- Nhớ viết lại chính xác nội dung, đúng chính tả, trình bày đúng ( theo thể
thơ lục bát ) 10 dòng thơ đầu của bài Về quê ngoại.
- Làm đúng bài tập phân biệt tiếng có âm đầu hoặc dấu thanh dễ lẫn : tr/ch,
hoặc dấu hỏi / dấu ngã.
II. Đồ dùng
GV : Bảng phụ viết BT2, các câu đố. Phiếu BT2
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- GV đọc : châu chấu, chật chội, trật tự,
chầu hẫu.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV nêu mục đích yêu cầu tiết học
2. HD HS nhớ viết.

- 2 HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
a. HD HS chuẩn bị
- GV đọc 10 dòng thơ bài Về quê ngoại
- Nêu cách trình bày đoạn thơ viết theo
thể lục bát ?
b. HD HS viết bài
- GV nêu yêu cầu
c. Chấm, chữa bài
- GV chấm bài
- Nhận xét bài viết của HS
3. HD HS làm BT
* Bài tập 2 / 137
- Nêu yêu cầu BT phần a
- GV phát phiếu
- GV nhận xét
- 2 HS đọc thuộc lòng, lớp đọc thầm
theo
- Câu 6 lùi vào 2 ô, câu 8 lùi vào 1 ô
- HS tự viết ra bảng con những tiếng dễ
sai chính tả.
- HS đọc lại 1 lần đoạn thơ trong SGK
để ghi nhớ.
- HS tự viết bài
+ Điền vào chỗ trống tr/ch
- HS làm bài vào phiếu
- 1 em lên bảng
- Nhận xét bài làm của bạn
- Lời giải: công cha, trong nguồn, chảy
ra, kính cha, tròn chữ hiếu.
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà ôn bài.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×