Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài chính tả nghe viếtđôi bạn, phân biệt trch, dấu hỏidấu ngã

Giáo án Tiếng việt 3
CHÍNH TẢ(NGHE-VIẾT)
TIẾT 31: ĐÔI BẠN
I. Mục đích yêu cầu:
- Nghe-viết chính xác , trình bày đúng bài chính tả.
- Làm đúng các bài tập phân biệt dấu thanh dễ viết lẫn: dấu hỏi/ dấu ngã.
II. Chuẩn bị:
Bảng lớp viết sẵn BT 2b.
III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:
HS làm lại bài tập 2,3 tiết 30.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe-viết
- Nghe-viết chính xác, trình bày đúng đoạn 3 của bài Đôi bạn.
- GV đọc đoạn văn.
- 1,2 HS đọc lại đoạn văn.
- GV hướng dẫn HS nhận xét:
. Đoạn văn này có mấy câu?
. Những chữ nào trong bài cần viết hoa? Vì sao?
. Lời của bố viết thế nào?
. Đoạn văn này trình bày thế nào?

- HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng con từ dễ viết sai.
- GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: Thành, Mến, sợ, dám, xảy ra, biết
chuyện,làng quê, chiến tranh, sẵn lòng, sẻ cửa, cứu người, ngần ngại.
- HS viết chính tả vào vở.
- GV chấm điểm, nhận xét và hướng dẫn sửa lỗi.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2b:
- Làm đúng các bài tập phân biệt dấu thanh dễ viết lẫn: dấu hỏi/ dấu ngã.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân: 2 HS làm bài trên bảng con.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại.
C. Củng cố, dặn dò:
Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: Về quê ngoại (nhớ-viết).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×