Tải bản đầy đủ

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN NINH BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
=====
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Đề tài :

Một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng tại Ngân
hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Hoàn Kiếm
Giáo viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Văn Đức
Sinh viên thực hiện : Cao Thị Thanh Nga
MSV : 06A18979N
Lớp : TC11-14
Hà Nội , 2010
LỜI MỞ ĐẦU
Phát triển sản xuất nói chung và sản xuất hàng hóa tiêu dùng nói riêng
nhằm phục vụ đời sống nhân dân và mở rộng sản xuất , hướng tới một nền kinh tế
phát triển theo xu hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa là chủ trương của Đảng
và Nhà nước ta . Cùng với sự phát triển về kinh tế và sự tăng lên về mức thu nhập
của người dân trong xã hội ngày một tăng , điều này thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng
của họ . Họ không chỉ dừng lại ở mức “ đủ ăn đủ mặc” mà họ cần “ ăn ngon mặc

đẹp” .Nhu cầu con người là vô hạn , tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng đủ tích
lũy để thỏa mãn được nhu cầu đó . Cho vay tiêu dùng giúp cải thiện đời sống của
người dân .Đồng thời làm tăng sự tiêu dùng hàng hóa , thúc đẩy hoạt động sản xuất
kinh doanh và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của toàn xã hội.
Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt
Nam chi nhánh Hoàn Kiếm em nhận thấy hoạt động cho vay tiêu dùng khá phát
triển và đem lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng.Do vậy em đã tiến hành tìm hiểu và
nghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện hơn những phần còn thiếu sót từ đó đưa ra
“ Một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng
TMCP Công Thương VN – chi nhánh Hoàn Kiếm”
Đề tài gồm có 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM
Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Công Thương VN-chi
nhánh Hoàn Kiếm
Chương 3 Một số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP CT
VN –Chi nhánh Hoàn Kiếm
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo đã giúp em hoàn thành đề tài này
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM
1.1. Khái niệm, đặc điểm, lợi ích của cho vay tiêu dùng
1.1.1. Khái niệm & đặc điểm
a,Khái niêm: Cho vay tiêu dùng là việc NHCV giao cho khách hàng một khoản
tiền theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi trong một thời gian
nhất định để sử dụng cho mục đích tiêu dùng , sinh hoạt và các nhu cầu phục vụ
đời sống khác.
b, Đặc điểm của cho vay tiêu dùng :
Quy mô của từng hợp đồng cho vay thường nhỏ , dẫn đến chi phí tổ chức
cho vay cao , vì vậy lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn so với lãi suất của
các loại cho vay trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp
Nhu cầu cho vay tiêu dùng của khách hàng thường phụ thuộc vào chi kỳ
kinh tế
Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng hầu như ít co giãn so với lãi suất mà
thông thường người đi vay quan tâm tới số tiền phải thanh toán hơn là lãi suất mà
họ phải chịu
Mức thu nhập và trình độ học vấn là hai biến số có quan hệ rất mật thiết tới
nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng
Chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng vay thường không cao
Nguồn trả nợ chủ yếu của người đi vay có thể biến động lớn , phụ thuộc
vào quá trình làm việc , kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc của người này
Tư cách của khách hàng là yếu tố khó xác định song lại rất quan trọng ,


quyết định sự hoàn trả của khoản vay.
1.1.2 Vai trò của cho vay tiêu dùng
Một hình thức cho vay muốn tồn tại và phát triển trong hoạt động của
ngân hàng thì bản thân nó phải đem lại những lợi ích thiết thực cho những người
đã tạo ra và sử dụng nó .Hình thức chi cho vay tiêu dùng đã xuất hiện từ lâu và cho
đến nay hoạt động của nó vẫn không ngừng được các ngân hàng quan tâm phát
triển , khách hàng sử dụng , chính phủ các nước đồng tình ủng hộ
Đối với ngân hàng , ngoài hai nhược điểm là rủi ro và chi phí cao , cho vay tiêu
dùng có những vai trò quan trọng như:
Thứ nhất , cho vay tiêu dùng giúp tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng
với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác , thu hút được đối tượng khách
hàng mới , từ đó mà mở rộng quan hệ với khách hàng . Bằng cách nâng cao và mở
rộng mạng lưới , đa dạng hóa sản phẩm , nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu
dùng , số lượng khách hàng đến với ngân hàng sẽ ngày càng nhiều hơn và hình ảnh
của ngân hàng sẽ càng đẹp hơn trong con mắt khách hàng .Từ đó uy tín ngân hàng
ngày càng được nâng cao hơn .
Thứ hai , cho vay tiêu dùng cũng là công cụ marketing rất hiệu quả nhiều
người sẽ biết ngân hàng hơn .Từ đó mà ngân hàng sẽ huy động nhiều nguồn tiền
gửi của dân cư
Thứ ba, cho vay tiêu dùng tạo điều kiện mở rộng và đa dạng hóa kinh
doanh từ đó mà nâng cao thu nhập và phân tán rủi ro cho ngân hàng
Đối với người tiêu dùng , nhờ cho vay tiêu dùng họ được hưởng các tiện ích trước
khi tích lũy đủ tiền và quan trọng hơn nó rất cần thiết cho những chi tiêu có tính
cấp bách, như nhu cầu chi tiêu cho giáo dục và y tế . Tuy nhiên , nếu lạm dụng việc
đi vay để tiêu dùng thì cũng rất tai hại vì nó có thể làm cho người đi vay chi tiêu
vượt quá mức cho phép , làm giảm khả năng tiết kiệm hoặc chi tiêu trong tương
lai, còn rất nghiêm trọng hơn nếu mất khả năng chi trả thì người này có thể gặp rất
nhiều phiền toái trong cuộc sống
Đối với nền kinh tế , cho vay tiêu dùng góp phần khơi thông luồng chuyển dịch hàng
hóa .Quá trình sản xuất lưu thông hàng hóa nếu như không có tiêu dùng thì tất yếu sẽ
bị tắc nghẽn , hàng hóa không tiêu thụ được dẫn tới doanh nghiệp bị ứ đọng vốn và
đương nhiên quá trình sản xuất không thể tiếp tục . Vai trò của ngân hàng lúc này trở
nên quan trọng hơn bao giờ hết .Ngân hàng cho người tiêu dùng vay vốn đã tạo ra
khả năng thanh toán cho họ trước khi họ tích lũy đủ số tiền cần thiết .Khách hàng có
thể tìm đến doanh nghiệp mua hàng và doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hóa , sau đó
mới có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng. Khi đó tiêu thụ được hàng hóa , doanh
nghiệp mở rộng sản xuất và sẽ tìm đến ngân hàng tiếp tục vay vốn . Như vậy , ngân
=
hàng cho vay tiêu dùng có lợi cho cả ba bên : người tiêu dùng , doanh nghiệp và ngân
hàng hay chính là có lợi cho cả nền kinh tế .Tóm lại , cho vay tiêu dùng được dùng để
tài trợ cho chi tiêu về hàng hóa và dịch vụ trong nước thì nó có tác dụng rất tốt cho
việc kích cầu , tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .Song , nếu khoản cho vay
tiêu dùng không được dùng như vậy thì chẳng những không kích được cầu mà nhiều
khi còn giảm khả năng tiết kiệm trong nước
1.2 Các hình thức cho vay tiêu dùng
Việc phân loại cho vay tiêu dùng được dựa trên các tiêu thức khác nhau nhằm
giúp cho ta có cái nhìn toàn diện về CVTD ở những giác độ khác nhau .
1.2.1 Căn cứ và mục đích cho vay
- CVTD cư trú ( Residential Mortgage Loan) : là các khoản cho vay nhằm tài
trợ cho nhu cầu mua sắm , xây dựng, cải tạo nhà ở của khách hàng là cá
nhân hoặc hộ gia đình
- CVTD phi cư trú ( Nonresidential Loan ) : là các khoản cho vay tài trợ cho
việc trang trải các chi phí mua sắm xe cộ , đồ dùng gia đình, chi phí học
hành , giải trí và du lịch …
1.2.2 Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.2.2.1 Phương thức cho vay từng lần
Phương thức cho vay từng lần áp dụng đối với khách hàng vay vốn có phương
án trả nợ không đều đặn . Mỗi lần vay vốn , khách hàng vay vốn và NHCV làm thủ
tục vay vốn cần thiết và ký kết HĐTD
Mỗi HĐTD có thể phát tiền vay môt hoặc nhiều lần phù hợp với tiến độ và yêu
cầu sử dụng vốn thực tế của khách hàng vay vốn. Mỗi lần nhận tiền vay, khách
hàng vay vốn phải lập giấy nhận nợ .Trên giấy nhận nợ phải ghi cụ thể số tiền nhận
nợ , thời hạn cho vay đảm bảo không vượt quá số tiền và thời hạn cho vay ghi trên
HĐTD.
Nợ gốc và lãi được thu theo thỏa thuận trên HĐTD
Nhu cầu vay vốn Nhu cầu vốn của Vốn chủ sỡ hữu và
phương án , dự án huy động khác
-
L= N- VTC – HĐK
Trong đó :
L- Số tiền vay
N- Tổng nhu cầu vốn của phương án : là các chi phí hợp lý để thực hiện
phương án , dự án
VTC- Vốn tự có của khách hàng vay vốn tham gia vào phương án vay –
trả nợ
HĐK- Vốn huy động khác của khách hàng vay vốn.
1.2.2.2 Phương thức CVTD trả góp
( Instrallment Consumer Loan) : đây là hình thức CVTD trong đó người đi vay trả
nợ ( gồm số tiền gốc và lãi ) cho ngân hàng nhiều lần theo những kỳ hạn nhất định
trong thời hạn cho vay . Phương thức này thường được áp dụng cho các khoản vay
có giá trị hoặc thu nhập từng định kỳ của người đi vay không đủ khả năng thanh
toán hết số lần số nợ vay .
Sau khi quyết định cho vay , NHCV và khách hàng vay vốn xác định và thỏa
thuận số lãi vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra trả nợ theo nhiều kỳ hạn
trong thời hạn cho vay và ký HĐTD
Đến kỳ hạn trả nợ , khách hàng vay vốn phải chủ động nộp đủ số tiền trả nợ
theo thỏa thuận , khách hàng có thể trả nợ trước kỳ hạn nhưng không đươc tính lại
số tiền lãi đã được xác định .
Bước 1: Tạm tính số tiền trả nợ mỗi kỳ hạn ( trừ kỳ hạn trả nợ cuối cùng được điều
chỉnh theo số tiền trả nợ thực tế
(A)= L*r/1-(1+r)
-n
Trong đó :
A- Số tiền phải trả một kỳ
L- Lãi tiền vay( nợ gốc ban đầu ) ( giải ngân 1 lần )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x