Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài tập đọc một trường tiểu học vùng cao

Giáo án Tiếng việt 3
Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
I . Mục tiêu:
+ Rèn các em đọc đúng : Sủng Thài , lặn lội , Sùng Tờ Dìn , liên đội trưởng , .
Biết đọc phân biệt lời kể của vị khách với lời Dìn trong đoạn đối thoại
+ Rèn KN đọc hiểu
+ Hiểu tên đại danh và các từ ngữ : ( Sủng Thài , trường nội trú , cải
thiện . . . )
+Hiểu tình hình sinh hoạt và học tập của HS một trường nội trú vùng cao
qua lời giới thiệu của một HS .
II. Chuẩn bị+ GV : Tranh minh hoạ bài tập đọc trong sgk
+ HS : Có sgk
III . Các hoạt động dạy học
A. Bài cũ : gọi 3 em lên bảng đọc bài “ nhớ Việt Bắc ”
H : Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở Việt Bắc ?
B. Bài mới : gt bài , ghi đề
Hoạt Động Dạy Hoạt Động Học
* HĐ1 : Luyện đọc
+ GV đọc mẫu lần 1
+ Y/C HS đọc bài
+ Y/C lớp đọc thầm tìm hiểu bài

H : Bài văn nói về một trường tiểu học ở
đâu ? ( ở vùng cao )
+ HD đọc từng câu trong bài và luyện phát
âm từ khó
+ HD đọc theo đoạn ( 3 đoạn )
+ HD cách ngắt nghỉ , ở các dấu chấm , dấu
phẩy ở các âu sau :
+ HS lắng nghe
+ 1 em đọc , đọc chú giải
+ Cả lớp đọc thầm , tìm hiểu bài
+ HS trả lời
+ Nối tiếp nhau đọc , mỗi em dọc 2 câu .
Phát âm lại các từ đọc sai .
+ 3em đọc 3 đoạn . Lớp nhận xét bạn đọc .
+ HS đọc chú ý ngắt nghỉ ở các câu bên+ 2
em đọc lại chú giải trong sách gk .
TaiLieu.VN Page 1
+ Gỉai nghĩa từ : Sủng Thài ,Trường nội
trú , cải thiện .
+ Y/C 3 HS tiếp nối nhau đọc bài trước
lớp , mỗi HS đọc một đoạn
+ Y/C HS luyện đọc theo nhóm
+ Tổ chức thi đọc giữa các nhóm
+ GV + HS nhận xét , tuyên dương
* HĐ2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài
+ Y/C HS đọc bài
H : Ai là người dẩn khách đi thăm trường
+ Y/C đọc đoạn hai của bài
H : Bạn Dìn giới thiệu những gì về trường
mình ?
H : Khi nghe Sùng Tờ Dìn giới thiệu về
trường , về nề nếp sinh hoạt của HS trong
trường , người khách đã hỏi em điều gì ?
H : Khi đó , Dìn trả lời thế nào ?
+ Y/C đọc đoạn còn lại
H : Em có yêu trường mình không ? hãy
giới thiệu vài nét về trường em
+ GV : Trường em tên là gì ? Trong trường
có các phòng nào ? Hằng ngày , khi đến
trường em được tham gia những hoạt động


nào ? Tình cảm của em đối với trường ?
* NDC : Bài văn cho biết cuộc sống của
các bạn HS miền núi tuy còn nhiều vất vả
, khó khăn song các bạn rất yêu trường ,
yêu lớp của mình
* HĐ3 : Luyện đọc lại bài
+ Y/C HS đọc hai đoạn đầu
+ 3 em đọc 3 đoạn trước lớp .Bạn nhận xét
.
+ Đọc theo nhóm đôi .
+Đại diện 3 nhóm đọc 3đoạn .
+ Lớp lắng nghe .
+ 1 em đọc đoạn 1 lớp đọc thầm theo .
+(Bạn Sùng Tờ Dìn) .
+ 2 em nhắc lại .

+ 1 em đọc lớp đọc thầm theo .
+ HS trả lời .
+ ( Đi học cả tuần Dìn có nhớ nhà không)
+ ( Lúc đầu các bạn hs trong trường cũng
nhớ nhà, nhưng ở trườngrất vui nên khi về
nhà lại mong được đến lớp .
+ 3 em tự giới thiệu về trường của mình
cho các bạn nghe .
+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình .
2-3 em giới thiệu .
+3 em nhắc lại .
+ 1 em đọc , lớp đọc thầm theo .
+ 3 em đọc 3 đoạn , cả lớp theo dõi nhận
TaiLieu.VN Page 2
+ Gọi HS đọc đoạn
+ Nhận xét và cho điểm HS .Tuyên dương
những em đọc đúng đọc hay .
xét .
C. Củng cố – dặn dò
H : Câu chuyện cho em biết điều gì về cuộc sống của các bạn HS vùng cao ?
+ Nhận xét giờ học , tuyên dương các em học tốt.
TaiLieu.VN Page 3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×