Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài chính tả nghe viết vàm cỏ đông, phân biệt ituyt, dgir, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án Tiếng việt 3
Chính tả ( nghe - viết )
Tiết 26: Vàm Cỏ Đông
I. Mục tiêu
+ Rèn kĩ năng viết chính tả :
- Nghe - viết chính xác, rình bày rõ ràng, đúng thể thơ bảy chữ 2 khổ thơ đầu
bài Vàm Cỏ Đông.
- Viết đúng một số tiếng có vần khó ( it/uyt ). Làm đúng bài tập phân biệt
tiếng chữ âm đầu hoặc thanh dễ lẫn ( r/d/gi hoặc thanh hỏi/thanh ngã )
II. Đồ dùng
GV : Bảng lớp viết BT2, BT3
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- GV đọc : khúc khuỷu, khẳng khiu, tiu
nghỉu, khuỷu tay.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV nêu MĐ, YC của tiết học
2. HD HS viết chính tả

- 2 HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
a. HD HS chuẩn bị
- GV đọc 2 khổ thơ đầu bài Vàm Cỏ
Đông
- Những chữ nào phải viết hoa ? Vì
sao ?
- Nên bắt đầu viết các dòng thơ từ đâu ?
b. Viết bài
- GV đọc cho HS viết
- GV QS, động viên HS viết bài
- GV đọc lại bài
c. Chấm, chữ bài
- GV chấm bài
- Nhận xét bài viết của HS
3. HD HS làm BT chính tả
* Bài tập 2/ 110
- Nêu yêu cầu BT
- HS nghe
- 1 HS xung phong đọc TL 2 khổ thơ
- Vàm Cỏ Đông, Hồng, Quê, Anh, Ơi,
Đây, Bốn, Từng, Bóng. Vì đó là tên
riêng và tiếng đầu dòng thơ
- Đầu ô thứ 2
- Cả lớp đọc thầm 2 khổ thơ
- QS cách trình bày, cách ghi các dấu
câu
+ HS viết bài vào vở
- HS soát lỗi
+ Điền vào chỗ trống it hay uyt
- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng
- Từng em đọc kết quả bài làm của mình
- GV nhận xét
* Bài tập 3/110
- Nêu yêu cầu BT phần a
- GV chia lớp làm 3 nhóm
- GV nhận xét
- Lời giải : huýt sáo, hít thở, suýt ngã,
đứng sít vào nhau.
+ Tìm tiếng có thể ghép với tiếng sau rá,
giá, rụng, dụng
- 3 nhóm chơi trò chơi tiếp sức
- Đại diện nhóm đọc kết quả
- Nhận xét
- HS làm bài vào vở
+ Rá : rổ rá, rá gạo, rá sôi,
+ Giá : giá cả, giá thịt, giá gạo, giá sách,

+ Rụng : rơi rụng, rụng xuống, rụng rời
chân tay,
+ dụng : sử dụng, dụng cụ, vô dụng,
IV. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét những lỗi HS thường mắc trong giờ chính tả
- GV nhận xét chung giờ học

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×