Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài luyện từ và câu ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh

Giáo án Tiếng việt 3
Luyện từ và câu
Tiết 12:Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
I. Mục tiêu
- Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái
- Tiếp tục học về phép so sánh ( so sánh hoạt động với hoạt động )
II. Đồ dùng
GV : Bảng lớp viết khổ thơ BT1, Bảng phụ viết ND BT3
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Làm BT 2 và 4 tiết LT&C tuần 11
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài nêu MĐ, YC tiết học
2. HD HS làm BT
* Bài tập 1 / 98
- Nêu yêu cầu BT
- nhận xét
- 2 HS lên bảng làm
- Nhận xét bạn

- HS nghe, nhắc lại yêu cầu
- Đọc khổ thơ và trả lời câu hỏi
- 1 em lên bảng, cả lớp làm bài vào vở
+ Lời giải :
a) Từ chỉ hoạt động : chạy, lăn
* Bài tập 2 / 98 + 99
- Nêu yêu cầu BT
- GV yêu cầu
- GV chấm bài
- Nhận xét bài làm của HS
* Bài tập 3 / 99
- Nêu yêu cầu BT
- GV yêu cầu
- GV nhận xét
b) chạy như lăn tròn
- Đổi vở nhận xét bài làm của bạn
+ Trong các đoạn trích, những hoạt động
nào được so sánh với nhau
- HS đọc thầm đoạn trích a, b, c suy
nghĩ. Trao đổi theo cặp, HS phát biểu
- HS làm bài vào vở
+ Lời giải
a) Con trâu đen chân đi như đập đất.
b) Tàu cau vươn như tay vẫy.
c) Xuồng con đậu quanh thuyền lớn như
nằm quang bụng mẹ, húc húc như đòi bú
tí.
+ Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A ghép
với cột B thành câu
- 3 em lên bảng, cả lớp làm bảng con
- Nhận xét bài làm của bạn
+ Lời giải :
- Những ruộng lúa cấy sớm đã trổ
bông.Những chú voi thắng cuộc huơ vòi
chào khán giả.Cây cầu làm bằng thân
dừa bắc ngang dòng kênh. Con thuyền
cắm cờ đỏ lao băng băng trên sông.
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Biểu dương những HS học tốt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×