Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài kể chuyện nắng phương nam

Giáo án Tiếng việt 3
Kể chuyện
Tiết 34,35: Nắng phương Nam
I. Mục tiêu
B. Kể chuyện
- Rèn kĩ năng nói : Dựa vào các gợi ý trong SGK kể lại được từng đoạn câu
chuyện, biết diễn tả đúng lời nhân vật
- Rèn kĩ năng nghe.
II. Đồ dùng
GV : Tranh minh hoạ, bảng phụ ghi tóm tắt các ý từng đoạn
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Kể chuyện
1. GV nêu nhiệm vụ
- Dựa vào các ý tóm tắt trong SGK, nhớ
và kể từng đoạn câu chuyện Nắng
phương Nam
- HS nghe
2. HD kể từng đoạn của câu chuyện
- GV mở bảng phụ đã viết các ý tóm tắt

mỗi đoạn
- Cả lớp và GV bình chọn bạn kể hay
nhất
- 1 HS nhìn gợi ý nhớ nội dung kể mẫu
đoạn 1
- Từng cặp HS tập kể
- 3 HS tiếp nối nhau thi kể 3 đoạn
IV. Củng cố, dặn dò
- Nêu ý nghĩa của câu chuyện ?
( Ca ngợi tình bạn thân thiết, gắn bó giữa thiếu nhi các miền trên đất nước ta )
- GV khen ngợi những HS đọc bài tốt, kể chuyện hấp dẫn
- Dặn HS kể chuyện cho người thân nghe.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×