Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả nghe viết chiếu trên sông hương, phân biệt ocooc, trch, atac

Giáo án Tiếng việt 3
CHÍNH TẢ(NGHE-VIẾT)
TIẾT 23: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG
I. Mục đích yêu cầu:
- Nghe-viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập 2: Luyện đọc , viết các chữ có vần khó (oc/ooc).
- Làm đúng bài tập 3b: tập giải câu đố để xác định cách viết một số chữ có vần
dễ sai(ac/at).
II. Chuẩn bị:
Bảng lớp viết sẵn BT 2.
III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:
HS làm lại bài tập 2b tiết 22.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe-viết
- Nghe-viết chính xác, trình bày đúng bài Chiều trên sông hương.
- GV đọc bài Chiều trên sông hương.
- 1,2 HS đọc lại bài Chiều trên sông hương.
- GV hướng dẫn HS nắm nội dung bài: Tác giả tả những hình ảnh và âm thanh
nào trên sông Hương?
- GV hướng dẫn HS nhận xét:

. Bài văn này có mấy câu?
. Những chữ nào trong bài cần viết hoa? Vì sao?
. Bài văn này trình bày thế nào?
- HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng con từ dễ viết sai.
- GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: yên tĩnh, xóm Cồn Hến, khói nghi ngút, tre
trúc, vắng lặng, gõ, mẻ cá.
- HS viết chính tả vào vở.
- GV chấm điểm, nhận xét và hướng dẫn sửa lỗi.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2:
- Luyện đọc , viết các chữ có vần khó (oc/ooc).
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân: 2 HS làm bài trên bảng con.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại.
Bài tập 3b:
- Tập giải câu đố để xác định cách viết một số chữ có vần dễ sai(ac/at).
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm việc theo nhóm đôi: trao đổi ghi lời giải vào bảng con.
- 1 số nhóm trình bày.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại.
C. Củng cố, dặn dò:
Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: Cảnh đẹp non sông (nghe-viết).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×