Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả nghe viết cảnh đẹp non sông, phân biệt trch, atac

Giáo án Tiếng việt 3
Chính tả ( nghe - viết )
Tiết 24: Cảnh đẹp non sông
I. Mục tiêu
+ Rèn kĩ năng viết chính tả :
- Nghe - viết chính xác 4 câu ca dao cuối trong bài Cảnh đẹp non sông ( từ
Đường vô sứ Nghệ hết ) Trình bày đúng các câu thơ thể lục bát, thể song thất
- Luyện viết đúng 1 số tiếng chứa âm đầu hoặc vần dễ lẫn ( ch/ tr )
II. Đồ dùng
GV : Bảng lớp viết ND BT2
HS : Vở chính tả
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Viết 3 từ có tiếng chứa vần ooc
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV nêu MĐ, YC của tiết học
2. HD HS viết chính tả
a. HD HS chuẩn bị
- 2 HS lên bảng, cả lớp viết bảng con

- Nhận xét bạn
- GV đọc 4 câu ca dao cuối trong bài
- Bài chính tả có những tên riêng nào ?
- Ba câu ca dao thể lục bát trình bày thế
nào ?
- câu ca dao viết theo thể 7 chữ được
trình bày thế nào ?
- GV đọc : quanh quanh, non xanh,
nghìn trùng, sừng sững, lóng lánh,
b. GV đọc cho HS viết
- GV theo dõi, động viên HS viết bài
c. Chấm, chữa bài
- GV chấm bài
- Nhận xét bài viết của HS
3. HD HS làm BT
* Bài tập 2 / 101 ( lựa chọn )
- Nêu yêu cầu BT 2a
- GV đọc từng câu hỏi
- 1 HS đọc thuộc lòng lại
- Cả lớp đọc thầm 4 câu ca dao
- Nghệ, Hải Vân, Hồng, Nhà Bè, Gia
Định, Đồng Nai, Tháp Mười
- Dòng 6 chữ bắt đầuviết ô thứ hai, dòng
8 chữ bắt đầu viết ô thứ 1
- Cả hai chữ đầu mỗi dòng viết ở ô thứ 1
- HS viết bảng con
- HS nghe và viết bài vào vở chính tả
- Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr / ch
- HS làm bài vào bảng con
- Nhận xét bạn
- 5, 7 HS đọc lại lời giải
- GV nhận xét - HS làm bài vào vở
+ Lời giải : cây chuối, chữa bệnh, trông
IV. Củng cố, dặn dò
- GV khen những HS chú ý học tốt
- GV nhận xét tiết học

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×