Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập làm văn nghe kể tôi có đọc đâu, nói về quê hương

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP LÀM VĂN
TIẾT 11: NGHE – KỂ: TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU!
NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích yêu cầu:
- Nghe- kể lại đúng chuyện vui Tôi có đọc đâu.
- Bước đầu biết nói về quê hương hoặc nơi mình ở theo gợi ý trong SGK.
II. Chuẩn bị:
Bảng viết sẵn gợi ý BT1, BT2.
III.Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:
HS đọc lá thư đã viết ở nhà.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động: Hướng dẫn HS làm BT
Bài tập 1:
- Nghe - nhớ những tình tiết chính để kể lại đúng nội dung chuyện vui Tôi có đọc
đâu!. Lời kể rõ, vui, tác phong mạnh dạn, tự nhiên.
- HS đọc yêu cầu bài tập và gơi ý.
- HS quan sát tranh trong SGK, đọc thầm các gợi ý.
- GV kể chuyện lần 1 và hỏi: Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì? người
viết thư viết thêm vào thư điều gì? Người bên cạnh kêu lên như thế nào?

- GV kể lần 2.
- HS dưạ vào gợi ý tập kể và thi kể trước lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét.
Bài tập 2:
- Biết nói về quê hương theo gợi ý trong SGK.
- HS đọc yêu cầu bài tập và gợi ý .
- GV giúp HS hiểu đúng yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS dựa vào gợi ý làm mẫu: nói về quê hương.
- HS tập nói về quê hương theo nhóm đôi.
- 1 số nhóm thi đua nói về quê hương trước lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò:
-Xem lại bài, kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu!
- Chuẩn bị bài Nói viết về cảnh đẹp đất nước.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×