Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập đọc vẽ quê hương

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP ĐỌC
Tiết 33: VẼ QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích yêu cầu :
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Đọc đúng, rành mạch; Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ. Biết bộc lộ được tình
cảm vui thích qua giọng đọc.
- Hiểu nội dung của bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu
quê hương tha thiết của một bạn nhỏ .( trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc 2
khổ thơ trong bài; HS khá giỏi thuộc cả bài).
II. Chuẩn bị :
Bảng phụ viết bài thơ.
III. Các hoạt động dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
Đọc và trả lời câu hỏi bài Đất quý, đất yêu.
B.Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Luyện đọc
. Đọc đúng, rành mạch; Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ.
- GV đọc mẫu.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc:
.Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó trong câu.

.Luyện đọc từng khổ thơ trước lớp và giải nghĩa từ: : sông máng, cây gạo
.Luyện đọc từng khổ thơ trong nhóm.
.HS cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Hiểu nội dung bài thơ : Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu
quê hương tha thiết của một bạn nhỏ .
- HS đọc thầm bài thơ, trình bày cá nhân câu hỏi 1 sgk.
- HS đọc thầm bài thơ, trình bày cá nhân câu hỏi 2 sgk.
- HS đọc bài thơ, thảo luận nhóm đôi câu hỏi 3 sgk và trình bày trước lớp.
Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ.
- Đọc trôi chảy toàn bài; Biết bộc lộ được tình cảm vui thích qua giọng đọc; thuộc
2 khổ thơ trong bài; HS khá giỏi thuộc cả bài.
- GV hướng dẫn HS thuộc lòng từng khổ thơ và cả bài thơ.
- HS thi đọc thuộc lòng trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò:
- Đọc thuộc bài thơ và chuẩn bị bài “Nắng phương Nam.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×