Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập đọc đất quý, đất yêu

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN
Tiết 31-32: ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU
I. Mục đích yêu cầu :
Tập đọc:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và
giữa các cụm từ; biết đọc đúng các kiểu câu; bước đầu biết đọc phân biệt lời người
dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.
( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
Kể chuyện:
- Biết sắp xếp lại các tranh minh hoạ trong SGK theo đúng thứ tự câu chuyện.
Dựa vào tranh kể lại được câu chuyện Đất quý, đất yêu. Đối với HS khá giỏi kể
được cả câu chuyện.
II. Chuẩn bị:
Tranh minh họa truyện trong sgk.
III.Các hoạt động dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
Đọc và trả lời câu hỏi bài Thư gửi bà.
B. Dạy bài mới:

a. Tập đọc:
Hoạt động 1: Luyện đọc
- Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và
giữa các cụm từ; biết đọc đúng các kiểu câu;
- GV đọc mẫu.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc:
. Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó trong câu: Ê-ti-ô-pi-a, đường sá,
chiêu đãi, hạt cát.
. Luyện đọc từng đoạn trước lớp và giải nghĩa các từ: Ê-ti-ô-pi-a, cung điện,
khâm phục, khách du lịch, sản vật.
. Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.
. HS 4 nhóm đọc đồng thanh 4 đoạn của bài.

Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.
- HS đọc thầm đoạn 1, trình bày cá nhân câu hỏi 1 sgk
- HS đọc thầm phần đầu đoạn 2, trình bày cá nhân câu hỏi 2 sgk.
- HS đọc thầm phần cuối đoạn 2, thảo luận nhóm đôi câu hỏi 3 sgk
- HS đọc thầm cả bài trình bày cá nhân câu hỏi 4 sgk
Hoạt động 3: Luyện đọc lại
- Đọc trôi chảy; Biết đọc truyện với giọng kể có cảm xúc; phân biệt lời dẫn
chuyện và lời nhân vật(hai vị khách, viên quan).
- GV hướng dẫn HS đọc đoạn 2 .
- HS luyện đọc theo nhóm đôi.
- HS thi đọc trước lớp.
b. Kể chuyện:
- Biết sắp xếp lại các tranh minh hoạ trong SGK theo đúng thứ tự câu chuyện.
Dựa vào tranh kể lại được trôi chảy, mạch lạc câu chuyện Đất quý, đất yêu.
- HS quan sát tranh sắp xếp lại theo đúng trình tự câu chuyện.
- HS tập kể theo nhóm 4.
- HS thi kể chuyện trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò:
- Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài “Vẽ quê hương”.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×