Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ quê hương, ôn tập câu ai làm gì

Giáo án Tiếng việt 3
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TIẾT 11: TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG. ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ?
I. Mục đích yêu cầu:
- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về quê hương. Ôn tập mẫu câu Ai làm gì?
- Hiểu và xếp đúng vào hai nhóm một số từ ngữ về quê hương.
- Biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay thế từ quê hương trong đoạn văn.
- Nhận biết được các câu theo mẫu Ai làm gì? Và tìm được bộ phận câu trả lời câu
hỏi Ai? hoặc Làm gì?
- Đặt được 2-3 câu theo mẫu Ai làm gì? Với 2-3 từ ngữ cho trước.
II. Chuẩn bị:
Bảng viết sẵn bài tập 1,3.
III. Các hoạt dộng dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
HS nêu miệng bài tập 2 tiết 10.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động : Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập 1:
- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về quê hương.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS trao đổi theo nhóm: xếp các từ ngữ theo hai nhóm vào bảng phụ.

- Đại diện của các nhóm trình bày.
- Cả lớp nhận xét, GV chốt lại.
Bài tập 2:
- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về quê hương.
- HS đọc yêu cầu, nội dung bài tập.
- HS làm bài cá nhân. Sau đó đọc đoạn văn trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, sửa chữa.
Bài tập 3:
- Củng cố mẫu câu Ai làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài tập và mẫu.
- GV lưu ý HS: BT có 2 yêu cầu
. Tìm các câu được viết theo mẫu Ai làm gì?
. Tìm các bộ phận câu.
- HS làm bài cá nhân, 2em làm trên bảng phụ.
- HS, GV nhận xét, chốt lại.
Bài tập 4:
- Đặt câu theo mẫu Ai làm gì?.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm bài cá nhân. Trình bày trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, sửa chữa.
C. Củng cố, dặn dò:
Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái.So sánh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×