Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài chính tả nghe viết tiếng hò trên sông, phân biệt ongông, sx, ươnương

Giáo án Tiếng việt 3
Chính tả ( Nghe - viết )
Tiếng hò trên sông
I. Mục tiêu
+ Rèn kĩ năng viết chính tả :
- Nghe - viết chính xác,trình bày đúng bài Tiếng hò trên sông. Biết viết hoa
đúng các chữ đầu câu và tên riêng trong bài, ghi đúng dấu câu
- Luyện viết phân biệt những tiếng có âm vần khó ( ong/ông ) thi tìm nhanh,
viết đúng một số từ có tiếng chứa âm đầu hoặc vần dễ lẫn : s/x
II. Đồ dùng
GV : Bảng lớp viết từ ngữ BT2, giấy to để HS làm việc theo nhóm
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- 1 HS lên bảng đọc thuộc 1 câu đố
trong bài chính tả trước
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài nêu MĐ, YC tiết học
2. HD HS viết chính tả
a. HD HS chuẩn bị

- Lớp viết lời giải câu đố vào bảng con
- Nhận xét
- HS theo dõi SGK
- GV đọc bài Tiếng hò trên sông
- Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi
cho tác giải nghĩ đến những gì ?
- Bài chính tả có mấy câu ?
- Nêu các tên riêng trong bài ?
- GV đọc : trên sông, gió chiều, lơ
lửng, ngang trời,
b. GV đọc bài
- GV theo dõi động viên HS
c. Chấm, chữa bài
chấm bài, nhận xét bài viết của HS
3. HD HS làm BT chính tả
* Bài tập 2
- Nêu yêu cầu BT
- GV nhận xét bài làm của HS
* Bài tập 3
- Nêu yêu cầu BT
- GV phát giấy cho các nhóm
- 1, 2 HS đọc lại bài
- Tác giả nghĩ đến quê hương với hình
ảnh cơn gió chiều thổi qua đồng, sông
- 4 câu
- Gái, Thu Bồn
- HS viết vào bảng con
+ HS viết bài vào vở
- Chọn chữ nào trong ngoặc đơn điền
vào chỗ trống
- 2 em lên bảng làm. Lớp làm vào vở
- 4, 5 HS đọc bài làm của mình
- Nhận xét bài làm của bạn
-Chuông xe đạp kêu kính coong
vẽ đường cong, làm xong, cái xoong.
+ Thi tìm nhanh viết đúng
làm việc theo nhóm,đại diện nhóm lên
trình bày. Lớp nhận xét
+ Từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu
bằng s: sông, suối, sắn, sen, sim, sung
+ Từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng x :
- GV nhận xét bài làm của HS xiên, xọc, cuốn xéo, xộc xệch,
IV. Củng cố, dặn dò
- GV rút kinh nghiệm cho HS về kĩ năng viết bài chính tả
- GV nhận xét tiết học

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×