Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài chính tả nghe viết quê hương ruột thịt, phân biệt oaioay, ln, dấu hỏidấu ngã

Giáo án Tiếng việt 3
CHÍNH TẢ(NGHE-VIẾT)
TIẾT 20: QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích yêu cầu:
- Nghe-viết Nghe-viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập điền tiếng có vần et/oet.
- Làm đúng bài tập: tập giải câu đố để xác định cách viết một số chữ có thanh
dễ sai(dấu hỏi/ dấu ngã).
II. Chuẩn bị:
Bảng lớp viết sẵn BT 2.
III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:
HS viết một số từ có vần oai/ oay.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe-viết
- Nghe-viết chính xác, trình bày đúng 3 khổ đầu bài thơ Quê hương Biết viết hoa
chữ đầu dòng thơ.
- GV đọc 3 khổ đầu bài thơ Quê hương.
- 1,2 HS đọc lại 3 khổ đầu bài thơ Quê hương.
- GV hướng dẫn HS nắm nội dung bài: Nêu những hình ảnh gắn liền với quê
hương.

- GV hướng dẫn HS nhận xét:
. Những chữ nào trong bài cần viết hoa? Vì sao?
. Bài thơ này trình bày thế nào?
- HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng con từ dễ viết sai.
- GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: khế ngọt, trèo hái, rợp bướm, vàng bay, diều
biếc, êm đềm, nghiêng che, hoa cau.
- HS viết chính tả vào vở.
- GV chấm điểm, nhận xét và hướng dẫn sửa lỗi.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2:
- Luyện đọc , viết các chữ có vần khó (et/oet).
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân: 2 HS làm bài trên bảng con.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại.
Bài tập 3b:
- Tập giải câu đố để xác định cách viết một số chữ có thanh dễ sai(dấu hỏi/ dấu
ngã).
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm việc theo nhóm đôi: trao đổi ghi lời giải vào bảng con.
- 1 số nhóm trình bày.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại.
C. Củng cố, dặn dò:
Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: Tiếng hò trên sông (nghe-viết).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×