Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài chính tả nghe viết các em nhỏ và cụ già, phân biệt dgir, uônuông

Giáo án Tiếng việt 3
Chính tả ( Nghe - viết )
Các em nhỏ và cụ già
I. Mục tiêu
+ Rèn kĩ năng viết chính tả :
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 4 đoạn của chuyện Các em nhỏ và cụ
già.
- Làm đúng bài tập chính tả chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi ( hoặc có vần
uôn/uông ) theo nghĩa đã cho.
II. Đồ dùng GV : Bảng phụ viết ND BT2
HS : Vở chính tả
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- GV đọc : nhoẻn cười, nghẹn ngào,
trống rỗng, chống chọi
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV nêu MĐ, YC của tiết học
2. HD HS nghe - viết
a. HD chuẩn bị

- GV đọc diễn cảm đoạn 4 của chuyện
- 2 HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- Nhận xét bạn viết
Các em nhỏ và cụ già
- Đoạn này kể chuyện gì ?
- Không kể đầu bài, đoạn văn trên có
mấy câu ?
- Những chữ nào trong đoạn viết hoa ?
- Lời ông cụ được đánh dấu bằng những
dấu gì ?
- GV đọc : ngừng lại, nghẹn ngào, xe
buýt.
b. GV đọc bài
- GV theo dõi, uốn nắn những em viết
chưa đẹp
c. Chấm, chữa bài
- GV chấm bài
- Nhận xét bài viết của HS
3. HD HS làm BT chính tả
* Bài tập 2 ( a )
- Đọc yêu cầu BT
- HS theo dõi SGK
- Cụ già nói với các bạn nhỏ lí do khiến
cụ buồn : cụ bà ốm nặng, phải nàm viện
khó qua khỏi. Cụ cảm ơn lòng tốt
của
- 7 câu
- Các chữ đầu câu
- Dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu
dòng, viết lùi vào 1 chữ.
- HS viết bảng con
- HS nghe, viết bài vào vở
- Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng
r/d/gi có nghĩa
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng
- 3 em lên bảng
- HS làm bài vào vở nháp
- Đổi vở nhận xét bài bạn
- 1 số HS đọc bài làm của mình
Lời giải : giặt, rát, dọc
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Nhắc HS viết sai lỗi chính tả về nhà viết lại

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×