Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết ôn chữ hoa e

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP VIẾT
TIẾT 7: ÔN CHỮ HOA E, Ê
I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố cách viết chữ viết hoa E, Ê.
- Viết đúng chữ hoa E (1 dòng); Ê (1 dòng); Viết đúng tên riêng Ê-đê (1 dòng) và
câu ứng dụng: Em thuận anh hoà là nhà có phúc (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rõ
ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng; Bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với
chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
II. Chuẩn bị:
Mẫu chữ viết hoa E,Ê và chữ Ê- đê.
III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:
HS viết lại chữ D,Đ, Kim Đồng.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết trên bảng con
a) Luyện viết chữ hoa: E,Ê
-HS tìm các chữ hoa có trong tên riêng: E,Ê
- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.
- HS tập viết từng chữ(E,Ê) trên bảng con.
b) Luyện viết từ ứng dụng: Ê- đê.

- HS đọc từ ứng dụng:
- GV giới thiệu từ ứng dụng.
- HS tập viết trên bảng con.
c) Luyện viết câu ứng dụng: Em thuận anh hoà là nhà có phúc.
- HS đọc câu ứng dụng.
- GV giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng.
- HS tập viết trên bảng con chữ Em.
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào vở.
- GV nêu yêu cầu: viết bằng cỡ chữ nhỏ
. Chữ E: 1 dòng
. Chữ Ê, K: 1 dòng
. Chữ Ê- đê : 1dòng
. Câu ứng dụng: 1lần
. Đối với HS khá giỏi viết đúng, đủ các dòng trong vở tập viết.
- HS viết vào vở.
- GV chấm và sửa bài.
C. Củng cố, dặn dò:
Luyện viết thêm phần bài ở nhà. Chuẩn bị bài Ôn chữ hoa G.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×