Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập đọc trận bóng dưới đường

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN
TIẾT 19-20: TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG
I. Mục đích yêu cầu:
Tập đọc:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và
giữa các cụm từ; biết đọc đúng các kiểu câu; bước đầu biết đọc phân biệt lời
người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: không được chơi bóng dưới lòng đường vì dễ
gây tai nạn. Phải tôn trọng Luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung của
cộng đồng. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
Kể chuyện:
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện.
- Đối với HS khá, giỏi kể lại được một đoạn của câu chuyện theo lời của một
nhân vật.
II. Chuẩn bị:
Tranh minh họa truyện trong sgk.
Bảng phụ viết câu văn, đoạn văn luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:

Đọc và trả lời câu hỏi bài Nhớ lại buổi đầu đi học.
. Điều gì gợi tác giả nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường?
. Trong ngày tựu trường đầu tiên, vì sao tác giả thấy cảnh vật xung
quanh có sự thay đổi lớn?
. Tìm những hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ, rụt rè của đám HS trò mới
tựu trường.
B. Dạy bài mới:
a. Tập đọc:
Hoạt động 1: Luyện đọc
- Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và
giữa các cụm từ; biết đọc đúng các kiểu câu.
- GV đọc mẫu.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc:
. Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó trong câu.
. Luyện đọc từng đoạn trước lớp và giải nghĩa các từ: cánh phải, cầu thủ,
khung thành, đối phương.
. Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.
. HS 3 nhóm nối tiếp đọc đồng thanh 3 đoạn của bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: không được chơi bóng dưới lòng đường vì dễ
gây tai nạn. Phải tôn trọng Luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung của
cộng đồng.
- HS đọc thầm đoạn 1, trình bày cá nhân câu hỏi 1,2 sgk.
- HS đọc thầm đoạn 2, trình bày cá nhân câu hỏi 3 sgk và câu hỏi sau:
Thái độ của các bạn nhỏ như thế nào khi tai nạn xảy ra?.
- HS đọc thầm đoạn 3, trình bày cá nhân câu hỏi 4 sgk.
- HS thảo luận nhóm đôi câu hỏi 5 sgk và trình bày trước lớp.
Hoạt động 3: Luyện đọc lại
- Đọc trôi chảy; biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- GV hướng dẫn HS đọc phân vai .
- HS luyện đọc phân vai theo nhóm.
- HS thi đọc phân vai trước lớp.
b. Kể chuyện:
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện. Đối với HS khá, giỏi kể lại được một
đoạn của câu chuyện theo lời của một nhân vật.
- GV hướng dẫn HS kể nhập vai một nhân vật.
- GV cho 1 HS kể mẫu.
- HS tập kể theo nhóm.
- HS thi kể chuyện trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò:
- GV hỏi: Trong câu chuyện giúp em hiểu được điều gì?
- Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài “Bận”.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×