Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập đọc bận

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP ĐỌC
Tiết 21: BẬN
I. Mục đích yêu cầu:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ. Bước đầu biết đọc
bài thơ với giọng vui, sôi nổi.
- Hiểu nội dung của bài thơ: Mọi người, mọi vật và cả em bé đều bận rộn
làm những công việc có ích, đem niềm vui nhỏ góp vào cuộc đời. ( trả lời được
các câu hỏi 1,2 3; thuộc được một số câu thơ trong bài).
II. Chuẩn bị :
Bảng phụ viết bài thơ.
III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:
Đọc và trả lời câu hỏi bài Trận bóng dưới lòng đường.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Luyện đọc
. Đọc đúng các tiếng, từ khó trong bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ.
- GV đọc mẫu.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc:
.Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó trong câu.

.Luyện đọc từng khổ thơ trước lớp và giải nghĩa từ: sông Hồng, vào mùa,
đánh thù
.Luyện đọc từng khổ thơ trong nhóm.
.HS cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Hiểu nội dung bài thơ.
- HS đọc thầm khổ thơ 1,2 trình bày cá nhân câu hỏi 1,2 sgk.
- HS đọc khổ thơ 3, thảo luận nhóm đôi câu hỏi 3 sgk.
- GV hỏi: Em có bận rộn không? Em thường bận rộn vói những công việc gì?
Em có thấy bận mà vui không? .
Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ.
- Đọc trôi chảy toàn bài; thuộc lòng bài thơ.
- GV hướng dẫn HS thuộc lòng từng khổ thơ và cả bài thơ.
- HS thi đọc thuộc lòng trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò:
- Bài thơ nói lên điều gì?
- Đọc thuộc bài thơ và chuẩn bị bài “Các em nhỏ và cụ già.”

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×